Τεχνικός Αμμωνίας

Αγγελία

Θεσσαλονίκη. Τεχνικός Αμμωνίας.
Στον/ην κατάλληλο/η υποψήφιο/α για τη θέση του Μηχανικού Συντήρησης, η εταιρεία προσφέρει:
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
-Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
-Περιθώρια εξέλιξης
-Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση
Οι αρμοδιότητες του/της Τεχνικού Αμμωνίας περιλαμβάνουν:
-Επίβλεψη και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ψυκτικού εξοπλισμού
-Διεξαγωγή τακτικών προληπτικών και επεμβατικών συντηρήσεων και πρόταση λύσεων με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του εξοπλισμού
-Διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τους εταιρικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία
-Υλοποίηση διορθωτικών αλλαγών σύμφωνα με όλες τις πολιτικές της εταιρείας
-Αποκατάσταση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των μηχανών (βλάβες, ρυθμίσεις κλπ)
-Παρακολούθηση της αποθήκης ανταλλακτικών
Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α για τη θέση του/της Τεχνικού Αμμωνίας θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα:
-Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
-Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στο τεχνικό τμήμα βιομηχανίας ως Τεχνικός Αμμωνίας 
-Άριστη γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office), επιθυμητή γνώση SAP
-Δεξιότητες οργάνωσης, διαχείρισης προτεραιοτήτων και λήψης πρωτοβουλιών
-Δυνατότητα λήψης ακριβών μετρήσεων, οργανωτικότητα και συνέπεια
-Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα
Πληροφορίες:
Αν το προφίλ σου ταιριάζει στις απαιτήσεις της θέσης του Τεχνικού Αμμωνίας, κάνε την αίτησή σου τώρα και στείλε το βιογραφικό σου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θέση του Τεχνικού Αμμωνίας μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 09:00-17:00 στο 2310414731 και να
ζητήσεις τη Γεωργία Χριστοδούλου.


Πατήστε εδώ για να κάνετε αίτηση τώρα


Πηγή: www.skywalker.gr

Στοιχεία αγγελίας

Επιλέξατε Αγγελία
Νομός Θεσσαλονίκης
Κέντρο Κοινότητας/Περιοχή Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310414731

Λεπτομέρειες

Αριθμός ID : 16462
12 Προβολές
Share
 

Αριθμός τηλεφώνου

Θα πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε πρώτα..

Email

Θα πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε πρώτα..

Φόρμα επικοινωνίας

Θα πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε πρώτα..

Προσθήκη στα αγαπημένα

Θα πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε πρώτα..