Αγγελία

Λάρισα. 451 | Ψυχολόγος.


Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά τον / την κατάλληλο-η υποψήφιο-α για να καλύψει τη θέση του Ψυχολόγου στο κέντρο άμεσης κοινωνικής και ιατρικής επέμβασης στη Λάρισα.


Κωδικός: 451


Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:


-Διεξαγωγή παρεμβάσεων σε μαθητικές κοινότητες / εκπαιδευτικές κοινότητες / γονείς για θέματα που αφορούν την παιδική κακοποίηση, τον σχολικό εκφοβισμό, την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τις εξαφανίσεις κ.α.


-Επικοινωνία και πραγματοποίηση συναντήσεων ενημέρωσης με Σχολικούς Συμβούλους, Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, Υπευθύνους Συμβουλευτικών Σταθμός και Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας


-Σχεδιασμός, δημιουργία και αξιολόγηση υλικού για μαθητές και μαθήτριες / εκπαιδευτικούς / γονείς και κηδεμόνες / επιστημονική κοινότητα στις θεματικές της παιδικής κακοποίησης - παραμέλησης, σχολικής βίας και εκφοβισμού, ασφάλειας στο διαδίκτυο και εξαφανίσεων – αρπαγών


-Αξιολόγηση και εκπαίδευση υποψήφιων εθελοντών και διοχέτευση στις δράσεις του οργανισμού της περιοχής εμβέλειας


-Ατομική συνάντηση συμβουλευτικής με εθελοντές και κατευθύνσεις


-Συντονισμός Εταιρικού και Οικογενειακού εθελοντισμού


-Σύνδεση με τη Γραμμή 1056 & 116000 για συμβουλευτική υποστήριξη


-Συνεργασία με τη Γραμμή 1056 & 116000 για χειρισμό έκτακτων περιπτώσεων στην περιοχή της Θεσσαλίας


-Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε οικογένειες στο κέντρο στήριξης


-Επικουρική βοήθεια στην λειτουργία του κέντρου στήριξης


Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:


-Πτυχίο Ψυχολογίας και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος


-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα πρόληψης και προαγωγής υγείας


-Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας


-Επαγγελματική ικανότητα και προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών


-Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση χειρισμού social media) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού


-Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (για άντρες)


-Κάτοχος διπλώματος ΙΧ


Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:


-Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου


-Ευχέρεια γραπτής και προφορικής συνδιαλλαγής και επικοινωνίας


-Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης


-Επιθυμητή η εθελοντική εμπειρία


-Επιθυμητή η εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση


-Ικανότητα συνεργασίας και σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων


Διαδικασία υποβολής αίτησης:


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα


[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.] αναγράφοντας τον κωδικό «451».


Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.


Τα στοιχεία που υποβάλλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.


Πηγή: www.skywalker.gr

Στοιχεία αγγελίας

Επιλέξατε Αγγελία
Νομός Λάρισας
Κέντρο Κοινότητας/Περιοχή Λάρισα

Λεπτομέρειες

Αριθμός ID : 26898
24 Προβολές
Share
 

Αριθμός τηλεφώνου

Θα πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε πρώτα..

Email

Θα πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε πρώτα..

Φόρμα επικοινωνίας

Θα πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε πρώτα..

Προσθήκη στα αγαπημένα

Θα πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε πρώτα..