Λογιστής/Οικονομικός Διαχειριστής

Αγγελία

Καβάλα. Λογιστής/Οικονομικός Διαχειριστής. Η εταιρία εμπορίας φρούτων KINGFRUIT αναζητά λογιστή / οικονομικό διαχειριστή για την ελληνική θυγατρική της για να αναλάβει τη βελτιστοποίηση και την ανάπτυξη των διοικητικών και λογιστικών συστημάτων της και για την καλύτερη υποστήριξη των δραστηριοτήτων της, ενημερώνοντας τα διευθυντικά στελέχη της μητρικής στην Ιταλία.
Το άτομο θα πρέπει να εκτελέσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
-Γενική λογιστική διαχείριση
-Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με πλήρη αυτονομία
-Κατάρτιση κλεισιμάτων χρήσης
-Διαχείριση τραπεζικής λογιστικής
-Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών / ενδοκοινοτικών συναλλαγών
-Δηλώσεις Intrastat
-Διαχείριση τελωνειακών ζητημάτων
-Διαχείριση διαφόρων φόρων και δασμών
-Τακτικός έλεγχος και κατάρτιση ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης
-Διαχείριση φορολογικών και εταιρικών βιβλίων
-Προετοιμασία κάθε μορφής φορολογικών δηλώσεων
-Διαχείριση πιστώσεων
-Οικονομικός προγραμματισμός και διαχείριση σχέσεων με τράπεζες
-Έγκριση πληρωμών
-Διαχείριση μητρώου παγίων και προσδιορισμός αποσβέσεων
-Διαχείριση προβλέψεων στο τέλος της χρήσης
-Διαχείριση σχέσεων με εξωτερικούς συμβούλους
-Διαχείριση προσωπικού σε επίπεδο συμβάσεων και μισθοδοσίας
Απαραίτητα προσόντα/Απαραίτητες απαιτήσεις:
-Πτυχίο στα οικονομικά
-Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε θέση με παρόμοια λειτουργία σε ιδιωτική επιχείρηση
-Άριστη γνώση Αγγλικών
-Καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας
-Εξαιρετική γνώση του πακέτου του Office, ιδίως του Excel
-Διαθεσιμότητα για ταξίδια και εσωτερικές μετακινήσεις
Απαιτείται επίσης άριστη γνώση στον νομικό τομέα και κυρίως σε:
-Φορολογική / Ασφαλιστική Νομοθεσία
-Νομοθεσία που σχετίζεται με επενδυτικά σχέδια και
-Εταιρικό και αστικό δίκαιο με έμφαση σε αγροτικούς συνεταιρισμούς & ομάδες παραγωγών
Απαιτούμενα προσόντα:
-Ακρίβεια
-Αξιοπιστία
-Ευελιξία
-Αναλυτικές δεξιότητες
-Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης προτεραιοτήτων ·
-Ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων
-Διάθεση τόσο για ομαδική εργασία όσο και για αυτονομία
-Άριστη διάθεση για διαπροσωπικές σχέσεις
-Ικανότητα ανάπτυξης σχέσεων με διευθυντικά πρόσωπα και κρατικούς παράγοντες
Παροχές:
-Σύμβαση ορισμένου χρόνου με προοπτική για επέκταση σε αορίστου χρόνου
-Αμοιβή ανάλογη με την εμπειρία
-Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Εγγραφή/Αποστολή Βιογραφικού


Πηγή: www.jobfind.gr

Στοιχεία αγγελίας

Επιλέξατε Αγγελία
Νομός Καβάλας
Κέντρο Κοινότητας/Περιοχή Καβάλας

Λεπτομέρειες

Αριθμός ID : 29754
16 Προβολές
Share
 

Αριθμός τηλεφώνου

Θα πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε πρώτα..

Email

Θα πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε πρώτα..

Φόρμα επικοινωνίας

Θα πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε πρώτα..

Προσθήκη στα αγαπημένα

Θα πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε πρώτα..