Μηχανικός Συντήρησης

Αγγελία

Μηχανικός Συντήρησης (TECHPAC_01.2020ANTH)
Θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών συσκευασίας και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
    -Προληπτικές συντηρήσεις συστημάτων και γραμμών συσκευασίας
    -Ακολουθεί το πλάνο συντήρησης και προβαίνει σε σχετικές ενέργειες
    -Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των μηχανών (βλάβες, ρυθμίσεις κ.λπ.)
    -Βελτιωτικές ενέργειες στη λειτουργία των μηχανών
    -Συνεργασία με τα αρμόδια άτομα συσκευασίας
    -Παρακολούθηση της αποθήκης ανταλλακτικών
    -Διατήρηση αρχείου μηχανών, εξοπλισμού και ενεργειών
Απαραίτητα προσόντα:
    -Πτυχιούχος (αδειούχος) τεχνολόγος μηχανολόγος / ηλεκτρολόγος (ΤΕΙ)
    -Εμπειρία τουλάχιστον 3-4 ετών σε αντίστοιχη θέση
    -Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και τεχνικών όρων
    -Βασική γνώση χρήσης Η/Υ (Outlook, MS Office)
    -Επικοινωνιακές και οργανωτικές δυνατότητες
    -Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Προσφέρουμε:
    -Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον
    -Αποδοχές αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
    -Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό (αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης).
Για να στείλετε το βιογαφικό σας πατήστε εδώ


Πηγή: skywalker.gr

Στοιχεία αγγελίας

Επιλέξατε Αγγελία
Νομός Αττικής
Κέντρο Κοινότητας/Περιοχή Αθήνα

Λεπτομέρειες

Αριθμός ID : 5102
3 Προβολές
Share
 

Αριθμός τηλεφώνου

Θα πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε πρώτα..

Email

Θα πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε πρώτα..

Φόρμα επικοινωνίας

Θα πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε πρώτα..

Προσθήκη στα αγαπημένα

Θα πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε πρώτα..