Οι νέες επικουρικές συντάξεις - Παραδείγματα

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Αντίστροφη μέτρηση για την μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης ξεκίνησε χθες με την παρουσίαση των βασικών σημείων του σχετικού νομοσχέδιου από τον Υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη και το Υφυπουργό Εργασίας, Πάνο Τσακλόγλου.

Το νομοσχέδιο ενδεχομένως να αναρτηθεί σήμερα στην πλατφόρμα της δημόσιας διαβούλευσης, όπου θα παραμείνει για ένα δεκαπενθήμερο, δηλαδή έως το τέλος του α' δεκαήμερου του Ιουλίου. Έπειτα θα κατατεθεί στη Βουλή, προκειμένου να ψηφιστεί έως το τέλος του εν λόγω μήνα.

Κεντρικός άξονας της νέας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης θα είναι η ίδρυση του δημόσιου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) και η λειτουργία του από την 1η Ιανουαρίου του 2022.

Σ' αυτό θα ενταχθούν υποχρεωτικά όσοι μισθωτοί (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) και οι αυταπασχολούμενοι μηχανικοί και δικηγόροι ασφαλιστούν για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2022

Προαιρετικά, αν δηλαδή το επιθυμούν, μπορούν να ενταχθούν σε αυτό ασφαλισμένοι κάτω των 35 ετών οι οποίοι είτε δεν έχουν υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση (π.χ. ένας λογιστής), είτε είναι ήδη ασφαλισμένοι στο υφιστάμενο σύστημα.

Το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα παραμένει ως έχει. Δηλαδή 6,5% μέχρι τα μέσα του 2022 και 6% από εκεί και πέρα.

Η διαχείριση των ατομικών λογαριασμών θα γίνεται μέσω ενός νέου δημοσίου φορέα, που θα διοικείται από πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Θα δημιουργηθεί περιορισμένος αριθμός προσεκτικά σχεδιασμένων επενδυτικών χαρτοφυλακίων, όπου -με επιλογή του ασφαλισμένου και ανάλογα με το προφίλ του- θα επενδύονται τα κεφάλαια του "ασφαλιστικού κουμπαρά" του.

Θα υπάρχει η συντηρητική επιλογή, η ενδιάμεση και μια πιο "επιθετική" με στόχο τη διασφάλιση μεγαλύτερων αποδόσεων.

Ο ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα ανά τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζει την στρατηγική του. Θα μπορεί δε να έχει τον πλήρη έλεγχο των εισφορών του και των αποδόσεών τους μέσω πρόσβασης από το κινητό ή/και τον υπολογιστή του ανά πάσα στιγμή, όπως συμβαίνει και με το e-banking.

Ο νόμος θα προβλέπει έναν μαθηματικό τύπο ("ράντα") που θα υπολογίζει το ύψος της σύνταξης με βάση διάφορους παράγοντες, με κυρίαρχο τις ασφαλιστικές εισφορές που θα έχουν συσσωρευτεί στον ατομικό κουμπαρά του κάθε ασφαλισμένου αλλά και την απόδοση που θα έχει εξασφαλίσει.

Από τις μελέτες και τις προβολές που έχουν γίνει, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, προκύπτει ότι το νέο σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερες επικουρικές συντάξεις σε σχέση με το υφιστάμενο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα παραδείγματα τα οποία παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας:

Παράδειγμα 1

Έστω ασφαλισμένος με μέσο μισθό 1.400 ευρώ, μετά από 40 έτη ασφάλισης, θα λάβει επικουρική σύνταξη, με βάση το υφιστάμενο σύστημα (σ.σ. νοητής κεφαλαιοποίησης στον επικουρικό κλάδο του e-ΕΦΚΑ) ύψους σε 235 ευρώ.

Με το νέο σύστημα (σ.σ. επικουρικής κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης) η επικουρική σύνταξη μπορεί να φτάσει στα 326 ευρώ (+28%) με βάση την επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων του ΕΦΚΑ.

Η σύνταξη με το νέο σύστημα ( σ.σ. επικουρικής κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης ) θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και τα 479 ευρώ (+50%) με βάση τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που έχουν τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα με τις υψηλότερες αποδόσεις.

Παράδειγμα 2

Έστω ασφαλισμένος, ο οποίος αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ. Μετά από 40 χρόνια ασφάλισης, με βάση το υφιστάμενο σύστημα (σ.σ. νοητής κεφαλαιοποίησης του επικουρικού κλάδου του e-ΕΦΚΑ) θα λάβει μηνιαία επικουρική σύνταξης ύψους 153 ευρώ.

Με το νέο κεφαλαιοποητικό σύστημα, η σύνταξη μπορεί να ανέλθει στα 219 ευρώ, να αυξηθεί, δηλαδή, κατά 43%, με αποδόσεις ίσες με τον μέσο όρο των κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών συστημάτων των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ.

Μπορεί δε να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, στα 257 ευρώ (+68% σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα) εάν επιτευχθούν αποδόσεις ίσες με τη μέση ετήσια απόδοση των αποθεματικών του ΕΦΚΑ που διαχειρίζεται το Μικτό Αμοιβαίο Κεφαλαίο της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Πηγή: capital.gr