Τα SOS για τις εκκρεμείς συντάξεις

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Σε νέα φάση μπήκε από την περασμένη εβδομάδα το ''μέτωπο'' των εκκρεμών συντάξεων, μετά την κλείσιμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για την προκαταβολή σύνταξης για όσους είχαν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης έως τις 15 Μαρτίου.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, ''το συνολικό πλήθος των αιτήσεων ανήλθε σε 44.593, εκ των οποίων οι 41.366 είναι ολοκληρωμένες και 3.227 δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα από τους ενδιαφερόμενους. Από τις 41.366 αιτήσεις, οι 36.088 περνούν στο στάδιο της επεξεργασίας προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την προκαταβολή σύνταξης και τα αναδρομικά πριν από το Πάσχα''.

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι αυτοί δικαιούνται και προσωρινή σύνταξη, μαζί και τα αναδρομικά τα οποία θα προκύψουν από τη διαφορά προκαταβολής -προσωρινής για το διάστημα από την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης μέχρι και το μήνα πριν την είσπραξη της προσωρινής.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους εκείνους που ενώ είχαν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης έως τις 15 Μαρτίου 2021, δεν προέβησαν στην υποβολή αίτησης για προκαταβολή σύνταξης, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν σχετική αίτηση το επόμενο διάστημα.

Ωστόσο, δεν θα λάβουν τη σχετική προκαταβολή, μαζί και τα αναδρομικά τους πριν το Πάσχα, αλλά αργότερα, ανάλογα με το χρόνο κατάθεσης της αίτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από στελέχη των ταμείου, από τους 105.000 (επί συνόλου περίπου 160.000 εν αναμονεί συνταξιούχων) δυνάμει δικαιούχους της προκαταβολής σύνταξης, αφού αφαιρέσει κανείς τους 44.593 οι οποίοι έχουν ήδη αιτηθεί σύνταξη (εκ των οποίων οι 36.088 θα πληρωθούν πριν το Πάσχα) γύρω στους 20.000 έως 30.000 κατά το μέγιστο, θα μπορούσαν άμεσα, να υποβάλλουν αίτηση για προκαταβολή και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν τη σχετική παροχή (μετά το Πάσχα)

Και αυτό γιατί γύρω στους 30.000 -35.000 (από τους 105.000 των δυνάμει δικαιούχων) ειναι εκείνοι οι οποίοι έχουν οφειλές πάνω από τα προβλεπόμενα όρια (20.000 ευρώ στον τέως ΟΑΕΕ, 15.000 ευρώ στον τέως ΕΤΑΑ και 4.000 ευρώ στον τέως ΟΓΑ) και έτσι δεν δικαιούνται να λάβουν προκαταβολή σύνταξη, αν δεν κατεβάσουν τα χρέη τους κάτω από τα όρια αυτά.

Όσον αφορά εκείνους οι οποίοι αιτούνται σύνταξη μετά τις 15 Μαρτίου 2021, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ταυτόχρονα και αίτημα για προκαταβολή σύνταξης.

Εκτιμάται ότι κοντά στους 75.000 από όσους υποβάλλουν αίτημα συνταξιοδότησης έως το τέλος του χρόνου, θα δικαιούνται να υποβάλλουν, ταυτόχρονα και αίτημα για προκαταβολή σύνταξης.

Υπενθυμίζεται πως εκτός από εκείνους οι οποίοι έχουν οφειλές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτημα προκαταβολής σύνταξης οι συνταξιούχοι του δημοσίου αλλά και του εξωτερικού, αλλά και εκείνοι οι οποίοι ήδη λαμβάνουν μία σύνταξη. Όσον αφορά τους συνταξιούχους του δημοσίου, λαμβάνουν σχεδόν άμεσα προσωρινή σύνταξη.

Εκείνοι οι οποίοι ήδη λαμβάνουν μία σύνταξη, θα πρέπει να περιμένουν να λάβουν την προσωρινή και οριστική (δεύτερη) σύνταξη την οποία δικαιούνται.

Σημειώνεται, επίσης, πως οι προκαταβολές συντάξεων δεν μειώνουν τον όγκο των εκκρεμών αιτήσεων, καθώς αυτός μειώνεται μέσω της εκκαθάρισης τους και την έκδοση οριστικών ή απορριπτικών αποφάσεων.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας, κος Κωστής Χατζηδάκης, σε πρόσφατη δήλωσή του, "το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων δεν λύθηκε ακόμη. Ακολουθούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που σύντομα θα φέρουμε προς ψήφιση στη Βουλή με στόχο την επιτάχυνση στη έκδοση των συντάξεων. Οι παράλληλες δράσεις ενίσχυσης του e-ΕΦΚΑ με προσωπικό και σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που θα συμβάλλουν σημαντικά στην αλλαγή της σημερινής εικόνας. Αλλά και η ολοκλήρωση του συστήματος ψηφιακής απονομής "ΑΤΛΑΣ".

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στο ετήσιο σχέδιο του Υπ. Εργασίας για φέτος προβλέπεται δύο βασικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης της έκδοσης συντάξεων. Κατά πρώτον, επίκειται η ηλεκτρονική διασύνδεση του e-ΕΦΚΑ με τους φορείς έκδοσης των δικαιολογητικών απονομής σύνταξης γήρατος μέσω της πλατφόρμας "ΑΤΛΑΣ".

Kαι αυτό προκειμένου οι συντάξεις να απονέμονται ηλεκτρονικά, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο απονομής και χωρίς να απαιτείται η εμπλοκή των δικαιούχων/συνταξιούχων στη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή θα περάσει από τις ακόλουθες φάσεις: Σε παραγωγική λειτουργία θα βρίσκονται οι συντάξεις Αναπηρίας και Γήρατος υγειονομικών κατά τον τρέχοντα μήνα, οι συντάξεις γήρατος μισθωτών, δημοσίου και μηχανικών από τον Ιούλιο του 2021 και οι συντάξεις Γήρατος ελεύθερων επαγγελματιών, νομικών και εργαζομένων στον τύπο από τον Νοέμβριο του 2021.

Κατά δεύτερον, θα προχωρήσει η κωδικοποίηση ασφαλιστικής νομοθεσίας. Το έργο διακρίνεται σε διοικητική κωδικοποίηση η οποία θα βασίζεται στη διοικητική κωδικοποίηση που ολοκληρώθηκε το 2015 και θα περιλαμβάνει και τους μετέπειτα νόμους (με βασικούς τους 4387/2016 και 4670/2020) και σε νομοθετική κωδικοποίηση η οποία θα αφορά στην ενοποίηση κανόνων, κατάργηση διατάξεων όπου απαιτείται.

Πηγή: capital.gr