Χημικός
Βέροια (Αλεξάνδρεια). Χημικός. - Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΧΗΜΙΚΟ (ΑΕΙ) για θέση στον ποιοτικό έλεγχο ή έλεγχο γραμμών παραγωγής του εργοστασίου της...
Προβολές
Γεωπόνος
Ημαθία (Βέροια). Γεωπόνος. Εταιρία παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, με δυναμική εξαγωγική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής...
Προβολές