Υπάλληλος Εξωτερικής Διαχείρισης Κτιρίων
Αθήνα. Η POLYGON FACILITY SERVICES είναι μία από τις πιο καταξιωμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης...
Προβολές