Βρεφονηπιαγωγός
Βρεφονηπιαγωγός σε παιδικό σταθμό στο Πόρτο Ράφτη, από κοντινές περιοχές, επικοινωνία 08:00-14:00. Πηγή: xe.gr
Προβολές
Καθηγητές
Εκπαιδευτικός όμιλος με παραρτήματα στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, αναζητά καθηγητές και εκπαιδευτές σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Ξένες...
Προβολές
Καθηγητές Αγγλικών
Καθηγητές Αγγλικών, ζητούνται από κέντρο ξένων γλωσσών στην Αθήνα, βιογραφικά στο e-mail, τιμή 7€. Πηγή: xe.gr
Προβολές
Καθηγητές Γαλλικών
Καθηγητές Γαλλικών ζητούνται από κέντρο ξένων γλωσσών στην Αθήνα, βιογραφικά στο e-mail, τιμή 7€. Πηγή: xe.gr
Προβολές
Καθηγητές Γερμανικών
Καθηγητές Γερμανικών ζητούνται από κέντρο ξένων γλωσσών στην Αθήνα, βιογραφικά στο e-mail, τιμή 7€. Πηγή: xe.gr
Προβολές
Καθηγητές
Καθηγητές Ρωσικών ζητούνται από κέντρο ξένων γλωσσών στην Αθήνα, βιογραφικά στο e-mail, τιμή 7€. Πηγή: xe.gr
Προβολές
Καθηγητές
Καθηγητές Κινεζικών ζητούνται από κέντρο ξένων γλωσσών στην Αθήνα, βιογραφικά στο e-mail, τιμή 7€. Πηγή: xe.gr
Προβολές
Καθηγητές
Καθηγητές Ισπανικών ζητούνται από κέντρο ξένων γλωσσών στην Αθήνα, βιογραφικά στο e-mail, τιμή 7€. Πηγή: xe.gr
Προβολές
Νηπιαγωγός
Κέρκυρα.Ζητείται κυρία ή κοπέλα με γνώσεις νηπιαγωγού ή παιδαγωγικής να αναλάβει την προετοιμασία νηπιου για το...
Προβολές
Καθηγήτριες/τές Αγγλικών
Καθηγήτριες/τές Αγγλικής Γλώσσας ζητούνται από ΚΕΝΤΡΑ ξένων γλωσσών στο Αιγάλεω, για καθημερινή απασχόληση, απαραίτητη άδεια διδασκαλίας. Δίνονται...
Προβολές