Προσωπικό Ασφαλείας
Κέρκυρα. Ζητείται από εταιρία για άμεση πρόσληψη Προσωπικό Ασφαλείας με άδεια security σε ισχύ για την πόλη της...
Προβολές
Φύλακας
Εταιρεία κατασκευών στον Ασπρόπυργο, Τεχνοστύλ Κατασκευαστική Α.Ε, ζητεί οικογένεια ή μεμονωμένα άτομα για εργασία, παρέχεται διαμονή χωρίς έξοδα...
Προβολές
Φύλακες
Φύλακες ζητούνται για άμεση πρόσληψη, με απολυτήριο Λυκείου, απαραίτητη προϋπόθεση κάτοχοι άδειας και λευκό ποινικό μητρώο. Πηγή: xe.gr
Προβολές