Πωλητές/τριες
Ζάκυνθος.Μεγάλη εταιρία marketing, επίσημος συνεργάτης της εταιρίας ΗΡΩΝ, αναζητά πωλητές-τριες ηλεκτρικού ρεύματος. Πωλητές-τριεςΟι υποψήφιοι-ες...
Προβολές
Λογιστής
Ζάκυνθος.Εταιρία-πελάτης που δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό κλάδο (νήσος Ζάκυνθος) ζητεί Λογιστή Απαιτούμενα προσόντα:-Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ...
Προβολές