Υπάλληλοι Αποθήκης Σούπερ Μάρκετ
Παροχές:    -Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών    -Ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας   ...
Προβολές
Βοηθός Λογιστή
Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε ώστε να προσφέρουμε:    -Στους πελάτες μας την καλύτερη πρόταση καθημερινών αγορών   ...
Προβολές
Digital Marketing & E-shop Manager
Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε ώστε να προσφέρουμε:    -Στους πελάτες μας την καλύτερη πρόταση καθημερινών αγορών   ...
Προβολές
Βοηθός Τμήματος Προμηθειών (Αγορές Εξωτερικού)
Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε ώστε να προσφέρουμε:    -Στους πελάτες μας την καλύτερη πρόταση καθημερινών αγορών   ...
Προβολές
Key account representative
Παροχές:Στον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση του Key Account representative, η εταιρία προσφέρει:    -Ανταγωνιστικό μισθό και...
Προβολές
Product Manager
Παροχές:Η εταιρία προσφέρει στον Product Manager τα παρακάτω:    -Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών    -Εταιρικό...
Προβολές
Σύμβουλος Είσπραξης Προσωρινής Καθυστέρησης
Παροχές:Η πολυεθνική εταιρία για τη θέση του συμβούλου είσπραξης προσωρινής καθυστέρησης προσφέρει:    -ένα σύγχρονο πολυεθνικό...
Προβολές
Collections Team Leader
Παροχές:Η εταιρία για τη θέση Collections Team Leader προσφέρει:    -Ένα σύγχρονο πολυεθνικό εργασιακό περιβάλλον με ανταγωνιστικές...
Προβολές
Σύμβουλος Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
Παροχές:Η εταιρία για τη θέση του συμβούλου μη εξυπηρετούμενων δανείων προσφέρει:    -Ένα σύγχρονο πολυεθνικό εργασιακό περιβάλλον...
Προβολές
Εκπρόσωπος Υποστήριξης Πελατών / Γαλλικά
Παροχές:Το πακέτο αποδοχών που προσφέρει η εταιρία στον εκπρόσωπο υποστήριξης πελατών / γαλλικά είναι:    -Ανταγωνιστικό πακέτο...
Προβολές