Ιατρικός Επισκέπτης
Καβάλα. Ιατρικός Επισκέπτης. Από εταιρεία στο χώρο της υγείας ζητείται Ιατρικός επισκέπτης - Πωλητής για την περιοχή της Ανατολικής...
Προβολές
Σύμβουλος Πωλήσεων Εταιρικών Πελατών Vodafone
Καβάλα. Σύμβουλος Πωλήσεων Εταιρικών Πελατών Vodafone.Απαραίτητα προσόντα:-ΑΕΙ / ΤΕΙ/ IEK Ελλάδος ή Εξωτερικού-Εμπειρία στις...
Προβολές
Υπεύθυνος/Υπεύθυνη Εξαγωγών
Καβάλα. Υπεύθυνος/Υπεύθυνη Εξαγωγών. Γνωστή βιομηχανική εταιρία, αναζητά ένα δυναμικό άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: Υπεύθυνος /η...
13 Προβολές
Τεχνολόγος Τροφίμων
Καβάλα. Τεχνολόγος Τροφίμων. Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο του τρόφιμου, αναζητά ένα άτομο για τη στελέχωση της θέσης του/της...
20 Προβολές