ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ /ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Καλαμάτα.Η εταιρία ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. Α.Ε μέλος του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, στο πλαίσιο της ανάπτυξης ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων...
11 Προβολές