Προωθήτρια για Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Ξάνθη. Προωθήτρια για Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Ο όμιλος κέντρων ξένων γλωσσών και πληροφορικής REAL FOUNDATION αναζητά κοπέλες για προώθηση του...
Προβολές
Καθηγήτρια Ρωσικών
Ξάνθη. Καθηγήτρια Ρωσικών. Ο όμιλος κέντρων ξένων γλωσσών REAL FOUNDATION αναζητά καθηγητές/ριες Αγγλικών, Γερμανικών και Ρωσικών για το παράρτημα...
17 Προβολές
Καθηγήτρια Γερμανικών
Ξάνθη. Καθηγήτρια Γερμανικών. Ο όμιλος κέντρων ξένων γλωσσών REAL FOUNDATION αναζητά καθηγήτρια Γερμανικών για το παράρτημα της Ξάνθης.Απαιτούμενα...
15 Προβολές
Καθηγήτρια Αγγλικών
Ξάνθη. Καθηγήτρια Αγγλικών. Ο όμιλος κέντρων ξένων γλωσσών REAL FOUNDATION αναζητά καθηγήτρια Αγγλικών για το παράρτημα της Ξάνθης.Απαιτούμενα...
18 Προβολές
Ηλεκτρολόγος
Ξάνθη. Ηλεκτρολόγος. Εταιρεία κατασκευής ηλεκτρολογικών έργων με έδρα την Ξάνθη ενδιαφέρεται να προσλάβει ηλεκτρολόγους για μόνιμη και πλήρη...
16 Προβολές