Accessibility Tools

Skip to main content

«Σούπερ» πλατφόρμα φέρνει ο ΟΠΕΚΑ: Με ενιαία αίτηση όλα τα επιδόματα

Στην ενοποίηση και ψηφιοποίηση όλων των επιδομάτων και των παροχών του, προχωράει ο ΟΠΕΚΑ με βασικό άξονα τον εκσυγχρονισμό όλων των παρεχόμενων λογισμικών υπηρεσιών του.

Ειδικότερα ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού ύψους 10 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο «ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΠΕΚΑ και Ενιαία πύλη ψηφιακής πρόσβασης στην κοινωνική προστασία».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews στο τέλος του 2025 η ενιαία πύλη Ψηφιακής Πρόσβασης σε όλα τα επιδόματα θα είναι έτοιμη προς χρήση.

Το έργο έχει ως βασικό άξονα τον εκσυγχρονισμό, ενοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών των παρεχόμενων λογισμικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ και την ανάπτυξη Ενιαίας Πύλης Ψηφιακής Πρόσβασης στην Κοινωνική Προστασία, στην οποία θα ενσωματωθεί και το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΑ, όπως θα μετασχηματιστεί, παρέχοντας επιπλέον δυνατότητες καθώς και την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία τους στο G-Cloud.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση των εν λόγω πληροφοριακών συστημάτων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των μηχανισμών/ πολιτικών/ διαδικασιών κοινωνικής ένταξης, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οι βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της πολιτικής των επιδομάτων που προβλέπει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για το 2024.

Ειδικότερα:

- Έναρξη ανάπτυξης πλατφόρμας Ψηφιακής Πύλης. Στόχος είναι η δημιουργία μιας πύλης μέσω της οποίας θα υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και τα σχετικά ωφελήματα/επιδόματα. Μέσω αυτών θα παρέχεται η δυνατότητα για την άμεση και εξατομικευμένη υποβολή αιτήσεων από τους πολίτες, για κοινωνικές και προνοιακές παροχές, καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών αυτών από μεριάς του Υπουργείου.

- Επανεξέταση όλων των επιδομάτων από ομάδα εργασίας για το πως θα καταβάλλονται τα επιδόματα στοχευμένα. Ειδικότερα εξετάζεται ποιοι λαμβάνουν ένα επίδομα ή περισσότερα.

Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης θα δημιουργηθεί μία ενιαία φόρμα αίτησης για όλες τις παροχές σε χρήμα και είδος που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο με όλες τις απαραίτητες διαλειτουργικότητες μεταξύ των σχετικών μητρώων, προκειμένου να αντλούνται αυτοματοποιημένα τα στοιχεία των πολιτών και να μην απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από αυτούς.

Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει τη μετεξέλιξη της πλατφόρμας του Εθνικού Μηχανισμού, με την ενσωμάτωση όλων των πληροφοριακών συστημάτων, μέσω των οποίων υποβάλλονται οι αιτήσεις για τα εθνικά κοινωνικά επιδόματα και καταχωρούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (ΤΕΒΑ, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Δομές Φτώχειας, ΚΔΗΦ, ΣΥΔ, δομές κλειστής φροντίδας, όπως κέντρα χρονίως πασχόντων, γηροκομεία, δομές παιδικής προστασίας κ.ά.).

Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΠΕΚΑ

Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών πλατφορμών παροχής επιδομάτων και τη δημιουργία front face για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τη δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής-τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πολίτη, την ψηφιακή αναβάθμιση και ψηφιοποίηση του αρχείου των δικαιούχων παροχών του ΟΠΕΚΑ, τη διεύρυνση σημείων πρόσβασης, την πλήρη ψηφιοποίηση απόδοσης και καταβολής επιδομάτων και πληροφόρησης πολιτών με ή χωρίς αναπηρία, ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων για προσφυγές, διενέργεια ελέγχων και υποβολή πορισμάτων.

Επιδόματα

Ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί και διαχειρίζεται τα εξής:

α) το επίδομα παιδιού

β) το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες

γ) την παροχή στους ανασφάλιστους υπερήλικες, τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου των ανωτέρω προσώπων

δ) τις παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας,

ε) τις ακόλουθες προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία:

 • επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους
 • διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος
 • οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία
 • οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση
 • οικονομική ενίσχυση παραπληγικών τετραπληγιών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου
 • ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή δρεπανοκυτταρική μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (ΑIDS)
 • οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων
 • οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης
 • οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση
 • εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους

στ) προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων, ιδίως:

 • το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες
 • την εισοδηματική ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών
 • την Κάρτα μετακίνησης Πολυτέκνων

ζ) το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

η) προγράμματα και δράσεις προνοιακής πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που του ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 116 του ν. 4488/2017 (Α’ 137),

 • την υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»,
 • τη μηνιαία αμοιβή των επαγγελματιών αναδόχων του άρθρου 16 του ν. 4538/2018 (Α’ 85),

θ) η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους μοναχούς και μοναχές που είναι εγγεγραμμένοι στα μοναχολόγια Ιερών Μονών ή Μητροπόλεων της Ελλάδας, εγκαταβιούν στις Ιερές Μονές ή τα εξαρτήματα αυτών και δεν συνταξιοδοτούνται από Φορέα ημεδαπής, πλην Ο.Π.Ε.Κ.Α., ή αλλοδαπής. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται και στους Έλληνες το γένος, κληρικούς και μοναχούς των Πατριαρχείων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και μοναχούς της Ιεράς Μονής Σινά,

ι) κάθε άλλη παροχή που χορηγείται, σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και δεν έχει καταργηθεί μέχρι σήμερα,

ια) με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή με κοινή απόφαση του ανωτέρω και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μπορεί να ανατίθενται στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. η υλοποίηση ή η διαχείριση κάθε άλλου προνοιακού προγράμματος ή οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής πολιτικής.