Accessibility Tools

Skip to main content

Aλλαγές σε οικογενειακά επιδόματα, φοροελαφρύνσεις και τηλεργασία φέρνει το Σχέδιο για το Δημογραφικό

Σε τελική φάση βρίσκεται το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, το οποίο περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- αλλαγές σε οικογενειακά επιδόματα, φορο-ελαφρύνσεις και εναλλακτικές δυνατότητες εργασίας, όπως η τηλεργασία και η μερική απασχόληση.

Αρμόδιες πηγές στην κυβέρνηση οι οποίες διαμορφώνουν το πλαίσιο των επερχόμενων αλλαγών αναφέρουν στο newsit.gr αναφέρουν πως το δημογραφικό αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί μεν τις περισσότερες χώρες του Δυτικού Κόσμου, ωστόσο και στη χώρα μας με την πάροδο των χρόνων, από δευτερεύον υπαρξιακό ζήτημα, σταδιακά έχει αναχθεί σε πολιτική προτεραιότητα.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, που εγκυμονεί είναι οικονομικός και κοινωνικός, σύμφωνα με όσα αναφέρουν αρμόδια στελέχη στο newsit.gr, συμπληρώνοντας πως η κυβέρνηση έχει αντιληφθεί την κρισιμότητα του προβλήματος και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, που το δημογραφικό έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στα πρωταρχικά θέματα της ατζέντας ως ζήτημα «εθνικής σημασίας», που απαιτεί διακομματική συνεργασία.

Για τον λόγο αυτό και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το δημογραφικό, ως μία ξεχωριστή αρμοδιότητα στο νεοσύστατο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υπό την Σοφία Ζαχαράκη, συστήνοντας αρμόδια Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, που θα αναδείξει τη σπουδαιότητα του ζητήματος.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πηγές του newsit.gr οι πυλώνες και τα αντίστοιχα πλαίσια των αλλαγών για τη στήριξη των οικογενειών είναι τα ακόλουθα:

Στήριξη Οικογένειας

1. Επιδόματα

2. Στοχευμένες παροχές (π.χ. πολύτεκνες ή μονογονεϊκές οικογένειες),

3. Φορολογικές ελαφρύνσεις

4. Κάθε είδους βοήθεια στη νέα μητέρα

5. Βρεφική και παιδική φροντίδα

6. Ολοήμερο σχολείο, ΚΔΑΠ, κατασκηνώσεις κλπ

7. Γονεϊκές άδειες

8. Δυνατότητα συνυπηρέτησης συζύγων

9. Δυνατότητα τηλεργασίας, μερικής απασχόλησης κλπ

10. Διαχείριση αδειών εκπαιδευτικών και τοποθέτηση αναπληρωτών ώστε να μη χάνονται ώρες μαθήματος

11. Στέγαση

12. Στήριξη νέων ζευγαριών στη δημιουργία νοικοκυριού

13. Κίνητρα αυτονόμησης νέων

14. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τη δυνατότητα απόκτησης παιδιών μετά τα 40

15. Στήριξη υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και κρυοσυντήρηση

Ενίσχυση του Εργατικού Δυναμικού

16. Κίνητρα πρόσληψης νέων

17. Προγράμματα κατάρτιση ανέργων κλπ.18. Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

19. Σύνδεση πανεπιστημίων με αγορά εργασίας

20. Κίνητρα πρόσληψης γυναικών

21. Άρση αντικινήτρων για την απασχόληση μετά τη συνταξιοδότηση

22. Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων

23. Βοήθεια στην επανένταξη στην αγορά εργασίας στους άνω των 50 (πχ προγράμματα ΔΥΠΑ κλπ)

24. Επιχειρηματικότητα των 55+

25. Κίνητρα για ανατροπή brain-drain

26. Μέτρα για την ουσιαστική οικονομική ένταξη νομίμων μεταναστών (εκπαίδευση – κατάρτιση – αξιοποίηση ειδικών δεξιοτήτων) – Επιχειρηματικότητα μεταναστών

Διαχείριση της Μακροβιότητας – Γήρανσης του πληθυσμού

27. Στήριξη της «επιτυχούς γήρανσης» ώστε να μειωθούν οι δημοσιονομικές συνέπειες της δημογραφικής γήρανσης και να αξιοποιηθούν οι προοπτικές που δημιουργεί η αργυρή οικονομία (silver economy)

28. Στεγαστικά προγράμματα για ηλικιωμένους για ανακαίνιση ή μετεγκατάσταση σε καλύτερα σχεδιασμένα σπίτια που καλύπτουν ικανοποιητικότερα τις ανάγκες ατόμων μεγάλης ηλικίας.

29. Δημιουργία (σε συνεργασία με την ιδιωτική πρωτοβουλία) συγκροτημάτων οικιών σχεδιασμένες για αυτοεξυπηρετούμενα άτομα μεγάλης ηλικίας, ώστε να ζουν με φίλους και συνομήλικους διατηρώντας την ανεξαρτησία τους (Ageing with friends).

30. Πρόληψη – Διατροφή – Άθληση : ειδικά προγράμματα για 65+

31.Ειδικά σχολικά προγράμματα

32. Εταιρικά προγράμματα/πακέτα άθλησης

33. Δράσεις με στόχο την ψυχική υγεία μέσα από τον περιορισμό της μοναξιάς και της κατάθλιψης

34. Αναδιοργάνωση/εκσυγχρονισμός ΚΑΠΗ

35. Εθελοντικά προγράμματα με συμμετέχοντες ηλικιωμένους/συνταξιούχους

36. Δράσεις για όλες τις γενιές (αθλητικές, πολιτιστικές) – Δράσεις ενάντια στον ηλικιακό ρατσισμό και της βίας κατά των ηλικιωμένων

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

37. Βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών όλων των ηλικιών, την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής σε αστικές και αγροτικές περιοχές και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.

38. Στοχευμένες δράσεις για συγκράτηση και προσέλκυση νέων κατοίκων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές: υγεία – εκπαίδευση –απασχόληση – κίνητρα για δημόσιους υπαλλήλους

39. Προσέλκυση επιχειρηματικής δραστηριότητας

40. Αποκέντρωση μεγάλων επιχειρήσεων

41. Φορολογικά κίνητρα

42. Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα δημόσια κτήρια και τις υπηρεσίες (ψηφιακός μετασχηματισμός)

43. Στεγαστικά προγράμματα με αποδέκτες άτομα διαφόρων ηλικιών και αναγκών

44. Πράσινοι χώροι αναψυχής, ήπιας άθλησης και κοινωνικοποίησης

45. Βελτίωση υποδομών (σχολικά κτήρια, εγκαταστάσεις νοσοκομείων, δικαστηρίων κλπ), δρόμων και πεζοδρομίων

Προώθηση της Ανάπτυξης

46. Δημιουργία προϋποθέσεων διαρκούς και βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

47. Τηλεϊατρική –Ρομποτική (ΑΙ στην υγεία)

48. «Έξυπνα σπίτια»

49. Δια βίου εκπαίδευση εργαζομένων

50. Ενίσχυση της καινοτομίας

51. Επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους 55+

52. SMEs με προϊόντα και υπηρεσίες προς ηλικιωμένους

53. Αργυρή Οικονομία –Silver Economy

54. Πράσινη Οικονομία

55. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Στρατηγική για το δημογραφικό

Σε ό, τι αφορά τη στήριξη της οικογένειας, η κυβέρνηση στοχεύει σε πολιτικές που εμπεριέχουν την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, την παροχή ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες, όπως και την ενθάρρυνση της απόκτησης παιδιών.

Τα μέτρα της κυβέρνησης ενδεικτικά αφορούν την ενίσχυση της κάλυψης της παιδικής φροντίδας, τη στήριξη των νέων ζευγαριών στη στέγαση και στη δημιουργία νοικοκυριού, τη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσληψη και επαγγελματική ανέλιξη.

Αναφορικά με την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού, οι στόχοι της κυβέρνησης απευθύνονται στη στήριξη της απασχόλησης των νέων κάτω των 30 ετών, στην αναχαίτιση του brain drain, στην προώθηση της γυναικείας απασχόλησης, στη δια βίου εκπαίδευση και ψηφιακή κατάρτιση των συμπολιτών μας άνω των 67 ετών και στην ενσωμάτωση των νομίμων μεταναστών στο κοινωνικό μας σύνολο, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της γήρανσης, η κυβέρνηση επιδιώκει την ανάπτυξη της υγιούς γήρανσης με ειδικά προγράμματα πρόληψης, διατροφής και άθλησης, με προγράμματα αντιμετώπισης ασθενειών, όπως το Alzheimer, η άνοια και η κατάθλιψη και με οικιακά προγράμματα, που διασφαλίζουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής τους.

Ιδιαίτερα, η κυβέρνηση στοχεύει σε ένα νέο μοντέλο κοινωνίας που νοιάζεται και φροντίζει τους ηλικιωμένους, δίνοντας έμφαση στην αλληλεπίδραση και στη συνεργασία μεταξύ των γενεών, στην προώθηση της ενεργού γήρανσης με την εμπλοκή των ηλικιωμένων που το επιθυμούν στην εργασία, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνική τους συμμετοχή.

Σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, η κυβέρνηση επενδύει στη στήριξη των περιφερειών με ειδικές δημογραφικές ανάγκες, στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών και στη δημιουργία πόλεων φιλικών προς τους πολίτες όλων των ηλικιών. Μπορεί να επιτευχθεί με εξειδικευμένες δράσεις ενάντια στην ερημοποίηση των περιοχών, υπέρ της προσέλκυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επαρχιακές περιοχές, της πράσινης ανάπτυξης και της καλλιέργειας μιας κουλτούρας που θα συντελέσει στη βελτίωση της προσβασιμότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Για την προώθηση της ανάπτυξης, η κυβέρνηση σκοπεύει να εργασθεί για την ενίσχυση της καινοτομίας με την αύξηση των ψηφιακών υπηρεσιών και τη δυναμική εισαγωγή της ρομποτικής και των smart τεχνολογιών, για την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα προς τους ηλικιωμένους και για την αύξηση της παραγωγικότητας, ιδιαίτερα με τη δια βίου εκπαίδευση.

Ειδικότερα η εκπαίδευση διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη στρατηγική της κυβέρνησης, αφού οι επιμέρους πολιτικές μας εμπεριέχουν την ανάπτυξη της προσχολικής αγωγής, την αναβάθμιση του ολοήμερου σχολείου, την ενίσχυση της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης και την καλλιέργεια προγραμμάτων δια βίου μάθησης, επανένταξης στην αγορά εργασίας και
επέκτασης δεξιοτήτων.

Από πλευράς κυβέρνησης, υπάρχει επίγνωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της χώρας. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση γνωρίζει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα αποτελέσματα δεν θα έρθουν από τη μια μέρα στην άλλη, ωστόσο με ορθολογική προσέγγιση και με τη μέγιστη συνένωση δυνάμεων θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι δικαιολογημένες ανησυχίες της
κοινωνίας να μετατραπούν σε στοχευμένες πρωτοβουλίες της Πολιτείας.

Πηγή: newsit.gr