Accessibility Tools

Skip to main content

Στη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο: Απασχόληση έως 13 ώρες ημερησίως

Το ανώτατο όριο των 13 ωρών εργασίας την ημέρα, σε περισσότερους του ενός εργοδότες, θεσμοθετεί, μεταξύ άλλων, το εργασιακό νομοσχέδιο που κατατέθηκε νωρίτερα σήμερα στη Βουλή. Με έμφαση την ενσωμάτωση της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας (ΕΕ) 2019 / 1152, αλλάζουν σημαντικοί όροι στην εγχώρια αγορά εργασίας.

Μεταξύ άλλων επανέρχεται η εξαήμερη απασχόληση, σε επιχειρήσεις που λειτουργούν όλη την ημέρα (πχ βιομηχανίες). Παράλληλα το ίδιο μπορεί να ισχύει και σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν επτά ημέρες την εβδομάδα, αλλά για ειδικό λόγο, έχουν απρόβλεπτα υψηλό φόρτο εργασίας. Για όλες αυτές τις ανωτέρω περιπτώσεις, οριοθετείται οκτάωρη εργασία κατά την έκτη ημέρα απασχόλησης, με 40% προσαύξηση επί του ημερομίσθιου, χωρίς όμως να επιτρέπεται υπερεργασία και υπερωρία.

Στο ίδιο νομοσχέδιο, που από αύριο εισέρχεται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προβλέπεται ποινή εξάμηνης φυλάκισης και πρόστιμο τουλάχιστον 5.000 ευρώ για παρεμπόδιση εργασίας για όσους δεν συμμετέχουν σε απεργία. Επίσης, δημιουργείται δοκιμαστική περίοδος έξι μηνών, χωρίς αποζημίωση.

Από τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου, ισχύουν τα εξής:

  • Η δυνατότητα πολλαπλής απασχόλησης, παρέχεται με την διατήρηση της 11άωρης ανάπαυσης που είναι θεσμοθετημένη.
  • Για περιπτώσεις απόλυσης, ισχύει ότι εάν η καταγγελία σύμβασης προκύψει εντός 12 μηνών από την έναρξη της εργασίας, τότε η διαδικασία μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση και δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
  • Οι εργοδότες υποχρεώνονται βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας να παρέχουν γραπτώς ενημέρωση στον εργαζόμενο, αναφορικά με τους ελάχιστους όρους αμοιβής. Επίσης πρέπει να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι από τον εργοδότη τους για τους ουσιώδεις όρους εργασίας, όπως είναι ο τόπος απασχόλησης, η θέση και η ειδικότητα, ο βαθμός του, η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή αν είναι ορισμένου χρόνου, η ημερομηνία λήξης της. Πρέπει να γνωστοποιούνται τα στοιχεία του έμμεσου εργοδότη, εάν πρόκειται για Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), η διάρκεια και οι όροι της δοκιμαστικής περιόδου, η κατάρτιση, αν έχει συμφωνηθεί, η διάρκεια της άδειας και ο τρόπος χορήγησης της. Οριοθετείται επίσης επακριβώς ο τρόπος λύσης της συνεργασίας των δύο πλευρών Επισημαίνονται το ακριβές ωράριο εργασίας, η αρχή και το τέλος, ο ελάχιστος χρόνος για ανάθεση εργασίας, η αμοιβή του εργαζόμενου σύμφωνα με την εκάστοτε συλλογική σύμβαση.
  • Σε περίπτωση υποχρέωσης του εργοδότη για παροχή κατάρτισης, αυτή πρέπει να παρέχεται δωρεάν, κατά την εκτέλεση της εργασίας που έχει συμφωνηθεί.
  • Εάν γίνει καταγγελία σύμβασης, ως αντίδραση στην άσκηση από μέρους του εργαζόμενου, του νόμιμου δικαιώματός του για το καθεστώς εργασίας του, τότε αυτή θεωρείται άκυρη.
  • Δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα «Rebrain Greece» στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, για την καλύτερη διασύνδεση εργαζομένων του εξωτερικού, με την εγχώρια αγορά εργασίας.
  • Όσοι εργοδότες ενταχθούν στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, αποκτούν το δικαίωμα να μην καταχωρίζουν τυχόν αλλαγές ή τροποποίηση ωραρίου εργασίας, ή οργάνωση χρόνου εργασίας ή υπερωρίες, πριν από την πραγματοποίησή τους. Επίσης, εφεξής το πρόστιμο για υποδηλωμένη εργασία (αναντιστοιχία πραγματικής απασχόλησης με τις καταχωρίσεις στην Ψηφιακή Κάρτα), θα ανέρχεται στα 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.
  • Παρέχεται η δυνατότητα διευθέτησης χρόνου εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των δύο μερών. Εάν ο εργαζόμενος δεν συναινέσει σε διευθέτηση χρόνου εργασίας, απαγορεύεται η απόλυσή του.
  • Εφεξής θα εξαιρούνται από την κυριακάτικη αργία και από τις ημέρες αργίας, η βιομηχανία τροφίμων, οι εταιρίες εμφιάλωσης νερού και παραγωγής αναψυκτικών, καθώς και τα εκπαιδευτικά κέντρα πιλότων, πληρωμάτων και τεχνικών αεροσκαφών, εφόσον εξυπηρετούν επιχειρήσεις που λειτουργούν 7 ημέρες την εβδομάδα.
  • Για τις συμβάσεις κατά παραγγελία, προβλέπεται ότι η εργασία παρέχεται εντός προκαθορισμένων ωρών και ημερών αναφοράς. Επίσης, ο εργαζόμενος πρέπει να έχει ειδοποιηθεί από τον εργοδότη του, με έγγραφο τρόπο (για παράδειγμα sms), το αργότερο 24 ώρες πριν από την ανάληψη της εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί. Επίσης, εάν με ευθύνη του εργοδότη δεν παρασχεθεί εργασία, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται την αμοιβή του. Εάν συναφθεί σύμβαση, θα πρέπει να συμφωνηθεί ελάχιστος αριθμός αμειβόμενων ωρών εργασίας, που δεν μπορεί να υπολείπεται το ¼ του συμφωνημένου συνολικού αριθμού ωρών. Αλλιώς η σύμβαση είναι άκυρη. Επίσης άκυρη είναι και η μετατροπή μονομερώς από τον εργοδότη, μιας σύμβασης πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σε σύμβαση κατά παραγγελία.

Πηγή : naftemporiki.gr