Οι έλεγχοι αφορούσαν μεταξύ άλλων, για αδήλωτη εργασία, χρονικά όρια, δεδουλευμένες αποδοχές σε 10.359 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 1.729 ήταν θιγόμενοι.

Από αυτούς, οι 103 εντοπίστηκαν ως αδήλωτοι, 1.338 για παραβίαση χρονικών ορίων εργασίας και 288 για άλλες παραβάσεις. Επιβλήθηκαν 750 πράξεις προστίμων, ύψους 3.487.560 ευρώ.

Συνολικά, κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2023, διενεργηθήκαν από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων 6.560 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα 6.611.783 ευρώ.

 Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το υψηλό ποσοστό παραβατικότητας (44,4%) των επιλεγμένων επιχειρήσεων δεικνύει ότι η ανάλυση δεδομένων, μέσω του risk analysis, λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά, δεδομένου πως, από τα στοιχεία προηγούμενων ετών, προκύπτει ότι η παραβατικότητα των επιχειρήσεων κυμαίνεται στο 25%.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, κατά τα συγκεκριμένο δίμηνο, στο σύνολο της ελεγκτικής δραστηριότητας, εντοπίστηκαν 186 αδήλωτοι εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 103 προέκυψαν μέσα από τους στοχευμένους ελέγχους της ειδικής δράσης.

Πηγή : skai.gr