Accessibility Tools

Skip to main content

Ηρθε η ώρα για τις φορολογικές δηλώσεις: Πότε ανοίγει το taxis - Πώς χτίζεται το αφορολόγητο

Στις 30 Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει το taxisnet για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Εννέα εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις τους μέχρι το τέλος Ιουνίου και να έχουν πληρώσει την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος μέχρι τις 31 Ιουλίου σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τον Ιούλιο έως τον Φεβρουάριο του 2024, ή εφάπαξ με έκπτωση 3% . 

Οι έγγαμοι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, λαμβάνοντας ξεχωριστό εκκαθαριστικό ο καθένας.. Τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης μπορούν να υποβάλουν κοινή δήλωση ή χωριστή ανάλογα την επιθυμία τους οποιαδήποτε στιγμή.

Εξαρτώμενα τέκνα

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα θεωρούνται «εξαρτώμενα» εφόσον το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημά τους δεν υπερέβη εντός του 2022 τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.

Σε περίπτωση κατά την οποία έγγαμοι φορολογούμενοι ή Μέρη Συμφώνου Συμβίωσης έχουν επιλέξει να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις και έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον 67% που δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, η μείωση φόρου των 200 ευρώ πραγματοποιείται άπαξ, μόνο σε έναν σύζυγο/ Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης χωρίς να μεταφέρεται το δικαίωμα πίστωσης φόρου στον άλλο. 

Επίσης, εάν κάποιοι έγγαμοι είναι και οι δύο μισθωτοί ή συνταξιούχοι με εξαρτώμενα τέκνα και υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, αν θέλουν να λάβουν και οι δύο το αφορολόγητο λόγω τέκνων πρέπει και οι δύο να συμπληρώσουν τα στοιχεία των τέκνων στη δήλωσή τους.

Επαγγελματίες

Φέτος εξαιρούνται για πρώτη φορά από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 2.000.000 ευρώ, με την προυπόθεση ότι απασχολούν προσωπικό και οι οποίοι μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 αύξησαν (και διατήρησαν αυξημένο), σε σύγκριση με τους προηγούμενους 9 μήνες του 2022, τον αριθμό των μισθωτών εργαζομένων τους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Επίσης, όσοι έχουν υποβάλει πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από την 1η-1-2020 και μετά, δηλαδή όσοι έχουν ατομικές επιχειρήσεις που δεν είχαν συμπληρώσει στις 31-12-2022 τρία έτη λειτουργίας, δικαιούνται μειωμένο κατά 50% ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, δηλαδή, συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μειωμένο από το 9% στο 4,5%, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν το 2022 το πολύ έως 10.000 ευρώ.

Αφορολόγητο

Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό πραγματικό εισόδημα έτους 2022 προερχόμενο εκ μιας ή περισσοτέρων από τις 5 βασικές πηγές, δηλαδή από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ενοίκια ακινήτων, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2022 έως την 31η-12-2022 δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με το 30% του εισοδήματος αυτού.

Για να αναγνωριστούν οι δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή, προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ. και φυσικά το ποσό των δαπανών που λαμβάνεται υπόψη δεν μπορεί να υπερβεί τα 20.000 ευρώ

Φορολογούμενος ο οποίος δεν έχει καταφέρει να καλύψει το απαιτούμενο συνολικό ποσό δαπανών, φορολογείται για το τμήμα του φόρου που δεν έχει καλυφθεί με 22%.

Οι δαπάνες για πληρωμή αμοιβών σε 8 κατηγορίες ιατρικών επαγγελμάτων «μετρούν» στο 200% της αξίας τους, για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος και την αποφυγή πρόσθετης φορολόγησης με 22%, εφόσον έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα (πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες). Πρόκειται για τις δαπάνες που καταβάλλονται σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμιάτρους, χειροποδιστές και ποδολόγους. 

Επίσης, όσοι φορολογούμενοι πλήρωσαν το 2022 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, για δόσεις δανείων και για ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος του 2022 από τις παραπάνω 5 βασικές πηγές, οφείλουν να έχουν καλύψει ποσοστό 20% του εισοδήματος αυτού με δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την υποχρέωση να καλύψουν το 20%-30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής εξαιρούνται πλήρως για το φορολογικό έτος 2022 συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

Αυτές είναι:

 • φορολογούμενοι 70 ετών και άνω,
 • άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω,
 • φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,
 • φορολογικοί κάτοικοι της ΕΕ ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα,
 • δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή,
 • ανήλικοι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,
 • οι στρατευμένοι,
 • όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους,
 • οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,
 • οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας, δηλαδή άνω των 6 μηνών, και
 • όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

Πηγή : imerisia.gr