Accessibility Tools

Skip to main content

Οι υποχρεώσεις εργοδοτών για το νέο εργασιακό

Δημοσιεύτηκαν οι τροποποιητικές υπουργικές αποφάσεις για τις επίμαχες διατάξεις τής «κατά παραγγελία» απασχόλησης, της 6ης ημέρας εργασίας, της δεύτερης απασχόλησης και της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα ενημερώνεται ο εργοδότης για τυχόν δεύτερη απασχόληση του εργαζομένου σε άλλον ή σε άλλους εργοδότες, στους οποίους προσλαμβάνεται από την 1η Μαρτίου 2024. Αυτό προβλέπει η τροποποιητική υπουργική απόφαση για την παράλληλη απασχόληση εργαζομένου.

Αν τηρηθεί σωστά η διάταξη δεν θα μπορέσει κανείς, ούτε εργοδότης ούτε εργαζόμενος, να επικαλεστεί ότι δεν γνώριζε πως δεν επιτρέπεται ούτε να συμπίπτουν ωράρια, ούτε να μην τηρείται το 8ωρο στην περίπτωση δεύτερης εργασίας με σύμβαση μερικής απασχόλησης που δεν μπορεί να προβλέπει πάνω από 5 ώρες εργασία, ώστε να διατηρείται η ανάπαυση των 11 ωρών.

Κατά παραγγελία

Με την ίδια τροποποιητική Υ.Α. οριοθετείται και η κατά παραγγελία απασχόληση, η θεσμοθέτηση της οποίας έχει επικριθεί από διακριτή μερίδα νομικών κύρους και από συνδικάτα καθώς ταυτίζεται με τις αποκαλούμενες συμβάσεις μηδενικού χρόνου.

Δηλαδή τις συμβάσεις με μη προβλέψιμο χρόνο εργασίας που θεσμοθετήθηκαν (ν.5053/2023) επί υπουργίας Αδ. Γεωργιάδη και βάσει των οποίων ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να καλέσει τον εργαζόμενο να παράσχει τις υπηρεσίες του εφόσον παραστεί σχετική ανάγκη χωρίς, να προβλέπεται σταθερό ωράριο και χρόνος εργασίας.

Σύμφωνα με τη νέα Υ.Α., για το συγκεκριμένο είδος συμβάσεων ο εργοδότης πρέπει να αναγγέλλει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ το καθεστώς της εργασίας, αλλά συμπληρωματικά πρέπει να δηλώνει και τα εξής:

α. Το σύνολο των μηνιαίων συμφωνημένων ωρών απασχόλησης.

β. Τις ημέρες και ώρες αναφοράς εντός των οποίων δύναται να παρασχεθεί η συμφωνηθείσα εργασία.

γ. Τον αριθμό των εγγυημένων αμειβόμενων ωρών ανά μήνα, που δεν μπορεί να υπολείπεται του ¼ των συμφωνημένων ωρών.

δ. Την αμοιβή που καταβάλλεται για τις εγγυημένες αμειβόμενες ώρες και την αμοιβή που καταβάλλεται για την εργασία που πραγματοποιείται επιπροσθέτως ή πέραν των εγγυημένων αυτών ωρών, εφόσον έχει συμφωνηθεί ανώτερη αμοιβή.

ε. Την ελάχιστη περίοδο εντός της οποίας ο εργοδότης οφείλει να ειδοποιήσει τον εργαζόμενο πριν από την ανάθεση εργασίας. Η περίοδος αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 24 ωρών, πλην των περιπτώσεων που δικαιολογούν αντικειμενικά μικρότερο χρόνο προειδοποίησης.

στ. Την προθεσμία εντός της οποίας ο εργοδότης δύναται να ακυρώσει την ανάθεση εργασίας.

6η ημέρα εργασίας

Σε ό,τι αφορά μια άλλη επίμαχη, του τελευταίου εργασιακού νόμου, διάταξη, αυτήν της 6ης ημέρας σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα 5ήμερης εργασίας, η τροποποιητική Υ.Α. προβλέπει ότι η απασχόληση κατά την πρόσθετη ημέρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες και δεν μπορεί να συνοδεύεται από υπερεργασία ή υπερωρίες.

Επιπλέον, οι εργοδότες επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατό να λειτουργούν από Δευτέρα έως και Σάββατο, επί 24 ώρες, με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε 5ήμερη εβδομαδιαία εργασία, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, μπορούν να κάνουν χρήση της έκτης ημέρας της εβδομάδας. Σε αυτή την περίπτωση οφείλουν τα εξής;

1. να έχουν δηλώσει αρχικά και υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, και

2. να δηλώνουν, κάθε φορά που επιθυμούν να κάνουν χρήση της 6ης ημέρας, εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση ή εκμετάλλευση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, κατά μια συγκεκριμένη περίοδο.

Η ειδική συνθήκη τού απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασίας υπόκειται σε έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ψηφιακή κάρτα

Παράταση για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, έως τις 13 Μαΐου 2024, προβλέπει τροποποιητική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 7424/28.12.2023) του Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τις επιχειρήσεις (με έως 10 εργαζομένους) που ανήκουν στον κλάδο του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας. Ωστόσο, για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη βιομηχανία η ημερομηνία έναρξης των ελέγχων εφαρμογής του συστήματος ψηφιακής κάρτας ξεκινά από την 1η Απριλίου και για τις μεγάλες λιανεμπορικές στις 2 Μαΐου. Για το σύνολο των βιομηχανικών και λιανεμπορικών επιχειρήσεων η τήρηση του νέου συστήματος ισχύει μόνο για όλους όσοι έχουν φυσική παρουσία στον εργασιακό χώρο.

Με αυτές τις ημερομηνίες ανοίγει και ο τρίτος κύκλος εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η πρώτη ομάδα επιχειρήσεων περιλάμβανε από την 7η Ιουλίου 2022 όλο τον τραπεζικό κλάδο καθώς και τα μεγάλα σουπερμάρκετ που απασχολούν πάνω από 250 εργαζομένους. Γι’ αυτές τις δύο κατηγορίες η Υ.Α. αναφέρει ως υποχρεωτική την ψηφιακή κάρτα για το σύνολο των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αλλά μόνο αυτών που απασχολούνται με φυσική παρουσία. Επομένως, το ερώτημα για το πώς και αν ελέγχεται σωστά η τήρηση των χρόνων εργασίας από τους τηλεργαζόμενους παραμένει επίκαιρο.

Η δεύτερη ομάδα επιχειρήσεων αφορούσε τις εξής κατηγορίες:

α. Από τις 16.2.2023 τις επιχειρήσεις παροχών φύλαξης και προστασίας με ΚΑΔ 8010 και 8020 και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές (ΚΑΔ 65.1).

β. Από τις 22.3.2023 τις επονομαζόμενες ΔΕΚΟ αλλά όχι και τα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που απασχολούν υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ).

Πηγή : efsyn.gr