Accessibility Tools

Skip to main content

Έκθεση Future of Jobs 2023 από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Σύμφωνα με την Έκθεση Future of Jobs 2023 από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, οι οικονομικές, υγειονομικές και γεωπολιτικές τάσεις έχουν δημιουργήσει αποκλίνοντα αποτελέσματα για τις αγορές εργασίας παγκοσμίως το 2023.

-Σε χώρες με χαμηλότερο-μεσαίο εισόδημα παρατηρείται υψηλότερη ανεργία από ότι πριν από την πανδημία.

-Σε ατομικό επίπεδο, οι εργαζόμενοι με βασική εκπαίδευση και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν χαμηλότερα επίπεδα απασχόλησης.

-Ταυτόχρονα, οι πραγματικοί μισθοί μειώνονται ως αποτέλεσμα μιας συνεχιζόμενης κρίσης κόστους ζωής και των μεταβαλλόμενων προσδοκιών των εργαζομένων.

-Οι ανησυχίες για την ποιότητα της εργασίας γίνονται από τα πιο σημαντικά ζητήματα παγκοσμίως.

 

Η έρευνα για το μέλλον των θέσεων εργασίας συγκεντρώνει την οπτική 803 εταιρειών, οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 11,3 εκατομμύρια εργαζόμενους σε 27 κλάδους και 45 οικονομίες από όλες περιοχές του κόσμου.

 

Μοχλοί της επιχειρηματικής εξέλιξης:

Η υιοθέτηση τεχνολογίας θα παραμείνει βασικός μοχλός του επιχειρηματικού μετασχηματισμού στα επόμενα πέντε χρόνια. Σε πάνω από το 85% όσων συμμετείχαν στην έρευνα εντοπίστηκε αυξημένη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και διεύρυνση της ψηφιακής πρόσβασης, ενώ σημαντικές επιρροές έχει και η Ευρύτερη εφαρμογή περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνηση (ESG).

Την επόμενη 5ετία οι θέσεις εργασίας θα επηρεαστούν από το αυξανόμενο κόστος ζωής και την αργή οικονομική ανάπτυξη, την πράσινη μετάβαση, τις ελλείψεις εφοδιασμού και τις προσδοκίες των καταναλωτών γύρω από κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Τα μεγαλύτερα αποτελέσματα δημιουργίας και καταστροφής θέσεων εργασίας προέρχονται από το περιβάλλον, την τεχνολογία και τις οικονομικές τάσεις. Έπειτα επηρεάζονται από επενδύσεις που διευκολύνουν την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων και από την ευρύτερη εφαρμογή των προτύπων περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνηση ESG.

Πάνω από το 75% των εταιρειών επιδιώκουν να υιοθετήσουν τις τεχνολογίες big data, cloud computing και AI στα επόμενα πέντε χρόνια.

Τα δεδομένα δείχνουν επίσης τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης του εμπορίου και της διαφήμισης. 86% των εταιρειών προσδοκούν να ενσωματώσουν στις δραστηριότητές τους στα επόμενα πέντε χρόνια Ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές.

Το Ηλεκτρονικό εμπόριο και ψηφιακό εμπόριο αναμένεται να υιοθετηθούν από το 75% των επιχειρήσεων.

81% των εταιρειών θέλουν να υιοθετήσουν έως το 2027 τεχνολογίες εκπαίδευσης και τεχνολογίες εργατικού δυναμικού.

Ο αντίκτυπος των περισσότερων τεχνολογιών στις θέσεις εργασίας αναμένεται να είναι θετικός το επόμενο διάστημα.

Ανάλυση δεδομένων, τεχνολογίες περιβαλλοντικής διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, γεωργικές τεχνολογίες, ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές, ηλεκτρονικό εμπόριο και ψηφιακό εμπόριο και AI θα είναι οι μεγαλύτεροι μοχλοί για την αύξηση της απασχόλησης.

Όλες εκτός από δύο τεχνολογίες αναμένεται να είναι καθαροί δημιουργοί θέσεων εργασίας στα επόμενα πέντε χρόνια: ανθρωποειδή ρομπότ και μη ανθρωποειδή ρομπότ.

Οι εργοδότες προσδοκούν μια αναδιάρθρωση στο 23% των θέσεων εργασίας τα επόμενα πέντε χρόνια. Περίπου 69 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν και 83 εκατομμύρια θα καταργηθούν μέχρι το 2027

Μία στις τέσσερις θέσεις εργασίας πρόκειται να αλλάξει μέσα στα πέντε επόμενα χρόνια.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι επιχειρήσεις εισάγουν την αυτοματοποίηση με πιο αργό ρυθμό από τον αναμενόμενο. Εκτιμάται ότι το 34% των εργασιών εκτελούνται από μηχανές, με το υπόλοιπο 66% να εκτελείται από ανθρώπους.

Η Τεχνητή νοημοσύνη, αναμένεται να υιοθετηθεί από σχεδόν το 75% των ερωτηθέντων.

Η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση είναι αυτές που προκαλούν τόσο τη δημιουργία όσο και την κατάργηση θέσεων εργασίας:

Ταχύτερα θα καταργηθούν οι ρόλοι που μπορούν να αυτοματοποιηθούν, όπως αυτοί των ταμίων τραπεζών και άλλων υπαλλήλων γραφείου, διοικητικοί ρόλοι, λογιστές, ρόλοι σε εργοστάσια και εμπόριο, ενώ αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση για ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

 • Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι ρόλοι σχετίζονται με την τεχνολογία, την ψηφιοποίηση και την βιωσιμότητα: AI aκαι Machine Learning Specialists, Sustainability Specialists, Business Intelligence Analysts, Information Security Analysts, Renewable Energy Engineers, Solar Energy Installation, System Engineers.
 • Αναμένεται ανάπτυξη θέσεων εργασίας που σχετίζονται με εκπαίδευση, γεωργία και ψηφιακό εμπόριο. Vocational Education Teachers, University and Higher education Teachers, Agricultural Equipment Operators, E-Commerce Specialists, Digital Transformation Specialists, and Digital Marketing and Strategy Specialists.

Η πλειοψηφία των εταιρειών θα δώσει προτεραιότητα στις γυναίκες (79%), νέοι κάτω των 25 ετών (68%) και εκείνοι με αναπηρία (51%)

 Θέσεις εργασίας με αυξητική τάση:

 • Χειριστές αγροτικού εξοπλισμού
 • Οδηγοί βαρέων φορτηγών και λεωφορείων
 • Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • Επισκευαστές μηχανικών και μηχανημάτων
 • Επαγγελματίες επιχειρηματικής ανάπτυξης
 • Εργάτες οικοδομών και συναφών επαγγελμάτων
 • καθηγητές πανεπιστημίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Μηχανικοί Ηλεκτροτεχνολογίας
 • Εργάτες λαμαρινών και δομικών μετάλλων, καλουπωτές και συγκολλητές
 • Καθηγητές Ειδικής Αγωγής
 • Οδηγοί ελαφρών φορτηγών ή υπηρεσιών παράδοσης
 • Ειδικοί στον ψηφιακό μετασχηματισμό
 • Εργάτες οικοδομών
 • Ειδικοί στη βιωσιμότητα
 • Ειδικοί ψηφιακού μάρκετινγκ και στρατηγικής

 

Θέσεις εργασίας με πτωτική τάση:

 • Υπάλληλοι εισαγωγής δεδομένων
 • Διοικητικοί και Εκτελεστικοί Γραμματείς
 • Υπάλληλοι λογιστηρίου, τήρησης βιβλίων και μισθοδοσίας
 • Φύλακες ασφαλείας
 • Επιστάτες κτιρίων
 • Ταμίες και υπάλληλοι εισιτηρίων
 • Υπάλληλοι καταγραφής και τήρησης υλικών
 • Εργάτες συναρμολόγησης και εργοστασίων
 • Υπάλληλοι ταχυδρομικών υπηρεσιών
 • Ταμίες τραπεζών και σχετικοί υπάλληλοι
 • Πωλητές καταστημάτων
 • Τηλεμάρκετερ
 • Πληροφορίες πελατών και εργαζόμενοι στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Διευθυντές υπηρεσιών και διοίκησης επιχειρήσεων
 • Πωλητές από πόρτα σε πόρτα, πωλητές και συναφείς εργαζόμενοι

 

Εν κατακλείδι, η ανάλυση του ποια επαγγέλματα θα είναι πιο περιζήτητα το 2030 είναι μια πρόβλεψη που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η τεχνολογική εξέλιξη, οι κοινωνικές τάσεις, οι οικονομικές ανάγκες και οι περιβαλλοντικές αλλαγές. Παρ' όλα αυτά, κάποια επαγγέλματα που αναμένεται να είναι πιο περιζήτητα το 2030 περιλαμβάνουν:

 1. Ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση.
 2. Επαγγελματίες του περιβάλλοντος και της αειφορίας.
 3. Επιστήμονες δεδομένων και ειδικοί σε ανάλυση δεδομένων.
 4. Ειδικοί στη βιολογία και τη γενετική.
 5. Επαγγελματίες της ψυχολογίας και της ψυχικής υγείας.
 6. Τεχνολόγοι καινοτομίας και ειδικοί σε έρευνα και ανάπτυξη.
 7. Επαγγελματίες του υγειονομικού τομέα, όπως ιατροί και νοσηλευτές.
 8. Εκπαιδευτικοί και ειδικοί στην εκπαιδευτική τεχνολογία.
 9. Επαγγελματίες της ψηφιακής διαφήμισης και του μάρκετινγκ.
 10. Ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια και την προστασία δεδομένων.

Αυτά τα επαγγέλματα αντικατοπτρίζουν τις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον, όπως η τεχνολογική εξέλιξη, η ανάγκη για βιώσιμες λύσεις και η αυξημένη προσοχή στην ψυχική υγεία και την ευημερία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι ανάγκες της αγοράς εργασίας μπορεί να αλλάξουν και να εξελιχθούν.

Πηγή: weforum.org