Accessibility Tools

Skip to main content

Gen AI: Διαφορετικές οι απόψεις εργαζομένων - εργοδοτών, «κλειδί» η «επανεφεύρεση»

Τι και αν καθημερινά βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων ή αν μεγάλοι κολοσσοί έχουν δεσμευτεί για επενδύσεις πολλών δισ. στο άμεσο μέλλον, το ζήτημα της Τεχνητής Νοημοσύνης για πολλούς παραμένει ένα πεδίο αβέβαιο και «αχαρτογράφητο».

Εστιάζοντας ειδικότερα στις επιχειρήσεις φαίνεται πως υπάρχει χάσμα στις αντιλήψεις και την οπτική διοικήσεων και εργαζόμενων γύρω από την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία.

Είναι αλήθεια πως για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, οι οργανισμοί οφείλουν να επανεφεύρουν την εργασία, να μετασχηματίσουν το εργατικό δυναμικό και να προετοιμάσουν κατάλληλα τους εργαζομένους

Ανάγκη για νέα ηγεσία… αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν τεχνολογία και γνώση

Νέα μελέτη της Accenture υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων να κοιτάξουν πέρα από τον τρόπο με τον οποίο η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει συγκεκριμένα καθήκοντα/ ρόλους και να διευρύνουν την αξιοποίησή της, επανασχεδιάζοντας τις διαδικασίες στους οργανισμούς τους και την εμπειρία που βιώνουν οι εργαζόμενοί τους.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων οφείλουν να μαθαίνουν και να ηγούνται με νέους τρόπους, οι οποίοι παράγουν οικονομική αξία, οδηγούν στην επιχειρηματική ανάπτυξη και ωφελούν τους ανθρώπους τους. Ωστόσο, τα δύο τρίτα των στελεχών δηλώνουν ότι δε διαθέτουν ούτε την τεχνολογία ούτε την τεχνογνωσία προκειμένου να ωθήσουν την επανεφεύρεση των οργανισμών τους για την πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Εργαζόμενοι: Θετικοί μεν, ανησυχία για τις θέσεις εργασίας δε

Όπως καταγράφει η μελέτη της Accenture, ενώ 95% των εργαζομένων βλέπει θετικά την αξιοποίηση της GenAI, ταυτόχρονα 60% ανησυχεί για την απώλεια θέσεων εργασίας, το άγχος και την ψυχική εξουθένωση.

Τα ευρήματα φανερώνουν επίσης το χάσμα που επικρατεί μεταξύ των αντιλήψεων των εργαζομένων και των διοικήσεων για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας.

Άλλη αντίληψη από τους εργοδότες

Ενώ 60% των εργαζομένων ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταργήσει τις θέσεις εργασίας τους, λιγότερο από το ένα τρίτο των ηγετικών ομάδων θεωρούν ότι η απώλεια θέσεων αποτελεί ανησυχία για τους εργαζομένους τους. Επιπλέον, τα τρία τέταρτα των οργανισμών δε διαθέτουν ολοκληρωμένες στρατηγικές που θα οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα και εμπειρίες για τους εργαζόμενους τους.

Λίγοι επανευφέρουν τον εαυτό τους

Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός πως μόλις ένα 9% των οργανισμών «ηγείται» όσον αφορά τις δυνατότητές τους για επανεφεύρεση και για μεγιστοποίηση της αξίας της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, αυξάνοντας παράλληλα την επάρκεια και το επίπεδο άνεσης και ευχέρειας των εργαζομένων τους με την τεχνολογία, όπως σημειώνει η Accenture.

«περισσότεροι από τους μισούς Reinventors μετασχηματίζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους επανασχεδιάζοντας θέσεις εργασίας και ρόλους με άξονα την Gen AI, ενώ περίπου τα τρία τέταρτα εμπλέκουν ενεργά τους ανθρώπους τους σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής. Επιπρόσθετα, 47% των Reinventors σκέφτονται μεγαλόπνοα, αναγνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες τους θα απαιτήσουν σημαντικές αλλαγές για την πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, τονίζει η έρευνα.

Προβλέψεις: +20% η παραγωγικότητα στην τριετία

Ως μέρος της στρατηγικής τους για επανεφεύρεση, κορυφαίοι οργανισμοί εργάζονται για να αναπτύξουν ένα νέο εργατικό δυναμικό επενδύοντας στη χαρτογράφηση δεξιοτήτων και στην ενοποίηση δεδομένων, ώστε να έχουν τις προγνωστικές ικανότητες που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίσουν το σωστό συνδυασμό δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των ανθρώπων τους και της επιχείρησής τους.

Κατά τις εκτιμήσεις, αυτοί οι οργανισμοί έχουν διπλάσιες πιθανότητες να επενδύσουν στην ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων μαζί με δεξιότητες τεχνολογίας, και διπλάσιες πιθανότητες να επιτύχουν κέρδη παραγωγικότητας +20% στα επόμενα τρία χρόνια. Υιοθετώντας αυτές τις δράσεις, οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν $10,3 τρις παγκόσμια οικονομική αξία έως το 2038.

Καθώς το μέλλον της εργασίας συνεχίζει να εξελίσσεται, οι ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενεργούς συμμετοχής των εργαζομένων στην ανάπτυξη κατανόησης και εμπιστοσύνης, θα ξεχωρίσουν τους κορυφαίους οργανισμούς τόσο σε επίπεδο κουλτούρας όσο και απόδοσης.

Κάποιοι βλέπουν τα βραχυπρόθεσμα οφέλη παρά σε στρατηγικά θέματα

Από την άλλη πλευρά, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι κάποιοι βλέπουν για την ώρα μόνο τα βραχυπρόθεσμα οφέλη, σύμφωνα με τελευταία έρευνα της Deloitte (The State of Generative AI in the Enterprise: Now decides next), αν και σχεδόν το 80% αναμένει πως το Gen AI θα μετασχηματίσει τον οργανισμό τους μέσα στα επόμενα τρία χρόνια

Για την ώρα - σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης - μόνο το ένα τέταρτο των ηγετών πιστεύει ότι οι οργανισμοί τους είναι «πολύ» ή «πάρα πολύ» προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν ζητήματα διοίκησης και κινδύνου που σχετίζονται με την υιοθέτηση του Gen AI.

Μόνο το 47% συμφωνεί ότι οι οργανισμοί τους εκπαιδεύουν επαρκώς τους υπαλλήλους τους σχετικά με τις δυνατότητες, τα οφέλη και την αξία του Gen AI.

Περισσότεροι από τους μισούς ανησυχούν ότι η ευρεία χρήση του Gen AI θα οδηγήσει σε αύξηση της οικονομικής ανισότητας (51%).

Πηγή : epixeiro.gr