Accessibility Tools

Skip to main content

5 tips για ένα καλό εργασιακό περιβάλλον

Εργασιακό είναι το περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιείται μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή εργασία και περιλαμβάνει τα πάντα, από τον τρόπο αλληλεπίδρασης των εργαζομένων μεταξύ τους, με τον εργοδότη, την οργάνωση της επιχείρησης, μέχρι τον χώρο για προσωπική ανάπτυξη κλπ. Είναι πολύ σημαντικό κάθε εργαζόμενος να παρέχει εργασία σε έναν χώρο που τον εμπνέει και του δημιουργεί θετικά συναισθήματα, καθώς έτσι τονώνεται η διάθεση και ενισχύεται η παραγωγικότητά του. Ως μια μικρή κοινότητα που πρέπει να λειτουργεί αρμονικά για να αποδίδει, ένα εργασιακό περιβάλλον θεωρείται καλό, εφόσον συντρέχουν κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι αναλύονται κατωτέρω.

  1. Ειλικρινής και ανοιχτή επικοινωνία

Οι εργαζόμενοι ενός οργανισμού πρέπει να λειτουργούν σαν μία συμπαγή οντότητα. Αυτό περιλαμβάνει κοινές αξίες και στόχους και ειλικρινή και ανοικτή επικοινωνία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καθένας που παρέχει την εργασία του νιώθει κομμάτι της επιχείρησης και ότι με την προσπάθεια που καταβάλλει, βάζει το λιθαράκι του, ώστε να επιτευχθούν τα παραπάνω και να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες και διαδικασίες. Αισθάνεται ότι οι προτάσεις του έχουν αξία και ακούγεται η γνώμη του. Έτσι, η εμπιστοσύνη μεταξύ εργαζομένων και προϊσταμένων ενισχύεται, γιατί όλα συζητούνται χωρίς εγωιστικά κίνητρα, παρά μόνο με γνώμονα το συμφέρον της ολότητας.

  1. Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Η ισορροπία πρέπει να χαρακτηρίζει όλους τους τομείς της ζωής μας και ιδίως τον προσωπικό και επαγγελματικό τομέα. Όταν κάποιος εργάζεται δεν θα πρέπει να αφιερώνει όλο του το είναι στη δουλειά και να λησμονεί τον εαυτό του και τις προσωπικές του ανάγκες απέναντι σε οικογένειαφίλουςπνευματικές αναζητήσεις και αυτοβελτίωση. Εφόσον καταφέρουν να τα εξισορροπήσουν, νιώθουν περισσότεροι ικανοί και σίγουροι ότι μπορούν να καταφέρουν πολλά στη ζωή τους, οπότε αποδίδουν καλύτερα. Έχοντας αποκτήσει πληθώρα εμπειριών στη ζωή μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να εμπλουτίσουν την εργασία τους.

  1. Εκπαίδευση και ανάπτυξη

“Γηράσκω αεί διδασκόμενος” είχε πει ο αρχαίος νομοθέτης Σόλων και σίγουρα πρέπει να γίνει κτήμα όλων των επιχειρήσεων σε μία εποχή με ραγδαίες (τεχνολογικές και μη) εξελίξεις. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να θέλει να προοδεύσει επιχειρηματικά και να παραμένει στάσιμος σε τακτικές του παρελθόντος. Ένας εργοδότης που φροντίζει για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εργαζομένων του, ενδιαφέρεται πράγματι για την εξέλιξή τους και την ενίσχυση της παραγωγικότητας της επιχείρησης.

  1. Αναγνώριση των προσπαθειών

Πολλές φορές η ικανοποίηση στην εργασία δεν προέρχεται μόνο από τη χρηματική αμοιβή, αλλά είναι και ηθική. Όταν κάποιος εργάζεται σκληρά για να φέρει το επιδιωκόμενο – για την επιχείρηση- αποτέλεσμα νιώθει αμείωτη χαρά να επιβραβεύεται από τους ανωτέρους του, καθώς αντιλαμβάνεται πως οι κόποι δεν πάνε χαμένοι. Με την επιβράβευση ανυψώνεται το ηθικό των εργαζομένων, τονώνονται τα κίνητρά τους και θέτουν προσωπικά στοιχήματα για καλύτερη απόδοση.

  1. Ομαδικό πνεύμα

Η εργασία με οδηγό την ομαδικότητα και την ενότητα είναι δύσκολη. Ειδικά σε μία εποχή που οι περισσότεροι ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την προσωπική τους ανέλιξη. Αυτό θα συμβάλλει στην ομαδική επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στους κόλπους μιας επιχείρησης. Έτσι, όλοι οι εργαζόμενοι μαθαίνουν να μην αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις εγωιστικά, αλλά να εργάζονται για τα συμφέροντα του οργανισμού. Κανείς δεν θα πρέπει να ξεχνά τις αξίες και τους στόχους για τους οποίους προσφέρει την εργασία του.

Πηγή: citycampus.gr