Accessibility Tools

Skip to main content

Πώς θα είναι ο εργασιακός χώρος του μέλλοντος;

Με τις ραγδαίες τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια, θα ήταν παράλογο να σκεφτεί κανείς πως ο εργασιακός χώρος θα παρέμενε ίδιος και απαράλλακτος. Ως μέρος του «κοινωνικού πλέγματος» ο χώρος της εργασίας αλληλεξαρτάται και αλληλοεπηρεάζεται από τις υπόλοιπες συνθήκες του κοινωνικού “γίγνεσθαι”.

Ξεκινώντας από εκείνο που, ενδεχομένως, έρχεται πρώτο στον νου των περισσότερων ανθρώπων:

Υβριδική εργασία ή εργασία εξ αποστάσεως

Κατά τη διάρκεια του 2022, σύμφωνα με την McKinsey και την Ipsos, το 58% των Αμερικανών είχε τη δυνατότητα να εργαστεί από το σπίτι τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Το δε 38% δεν απαιτείτο να βρίσκεται δια ζώσης στον εργασιακό χώρο.

Αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με την TrackingHappiness η δυνατότητα τηλεργασίας αύξησε την ευτυχία των εργαζόμενων κατά 20%. Παράλληλα, σε μια έρευνα της Ergotron, το 75% των συμμετεχόντων δήλωσε πως η ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής, έχει βελτιωθεί.

Επιτήρηση στον χώρο εργασίας

Με βάση το παραπάνω, ένα πρόβλημα για τις επιχειρήσεις αποτελεί η ανάπτυξη διαδικασιών για τον έλεγχο της απόδοσης των εργαζομένων, μιας και εκείνοι δεν βρίσκονται σε φυσικό χώρο. Ωστόσο, τέτοιες διαδικασίες έχουν προκαλέσει, σε πολλές περιπτώσεις, θυελλώδεις αντιδράσεις ως προς την παραβίαση του απορρήτου των εργαζομένων.

Οι επιχειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν ορθά τις επιτηρήσεις, θα είναι εκείνες που θα διασφαλίσουν ότι η εφαρμογή των ελέγχων θα γίνεται με δίκαιο τρόπο. Το «δίκαιο» και το «άδικο», θα γίνει γνωστό στους εργοδότες μέσω της αλληλεπίδρασης με τους εργαζομένους και της ανταλλαγής απόψεων.

Αλλαγή του ρόλου που διαθέτει ο φυσικός εργασιακός χώρος

Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες αναγνωρίζουν την αξία ενός φυσικού χώρου εργασίας, ακόμη και στην εποχή των υβριδικών εργασιακών διατάξεων. Πέρα από τη συνεργασία και τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, το γραφείο προσφέρει έναν χώρο για συνάντηση των ανθρώπων.

Σύμφωνα με έρευνα από το Foresight Factory, παγκοσμίως το 50% των εργαζομένων αισθάνεται πως του λείπει η κοινωνική σύνδεση πρόσωπο με πρόσωπο με τους συναδέλφους. Με αυτό υπόψιν, ο σκοπός της συνάντησης στο γραφείο αλλάζει. Τα γραφεία, όλο και περισσότερο, αρχίζουν να γίνονται κέντρα κοινωνικοποίησης και δημιουργίας σχέσεων και όχι μόνο κέντρα παραγωγής έργου.

Βιωσιμότητα

Σύμφωνα με έρευνα της Boston Consulting Group η πανδημία φαίνεται πως ενίσχυσε την ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Αυτή η ευαισθητοποίηση ενέπνευσε, ένα νέο κύμα σχεδιασμού γραφείων. Τούτο θέτει σε προτεραιότητα τόσο την ευημερία των εργαζομένων, όσο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, όταν τα Ηνωμένα Έθνη απέκτησαν γραφεία στην Γενεύη, το 2021, δημιουργήθηκε ένας καινοτόμος εργασιακός χώρος. Το κτίριο κατασκευάστηκε στο ιστορικό συγκρότημα του «Palais des Nations» με θέα τη λίμνη της Γενεύης. Το νερό από τη λίμνη έκτοτε χρησιμοποιείται και ανακυκλώνεται για τη θέρμανση και την ψύξη του κτιρίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Kent Jackson, υπεύθυνο του έργου, οι εντυπωσιακοί περίχωροι έδωσαν στους αρχιτέκτονες μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουν τον σχεδιασμό του κτιρίου. Όπως ανέφερε «θέλαμε να προσφέρουμε σε κάθε εργαζόμενο οπτική 360 μοιρών στο φυσικό περιβάλλον», ενώ επίσης «ποιος δε θα μπορούσε να εμπνευστεί στη δουλειά του, βλέποντας τους λόφους, το πάρκο, το νερό και τα βουνά;΄»

Προσωπική Ευημερία

Σύμφωνα με την Microsoft, περισσότερο από το μισό των εργαζομένων (53%) παγκοσμίως δηλώνει πως είναι πιθανότερο να δώσει προτεραιότητα πλέον στην υγεία και την ευημερία του, παρά στην εργασία. Κάτι που δεν ίσχυε πριν από την επέλευση της παγκόσμιας πανδημίας του COVID-19. 

Πριν από μερικά χρόνια θα φαινόταν παράξενο για τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες να συμμετέχουν στο οικοσύστημα της ψυχικής υγείας. Οι καιροί όμως έχουν πλέον αλλάξει. Κάτι τέτοιο θεωρείται πλέον κεντρικό στην διαχείριση μιας δυνητικής υγειονομικής κρίσης.

Με αυτά υπόψιν, πολλές εταιρείες επενδύουν στον τομέα της ψυχικής υγείας παρέχοντας δυνατότητες για:

  • ευελιξία στην εργασία, ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης, ενισχυμένη εκπαίδευση, καθώς και σαφείς διαδρομές για προαγωγή,
  • εξασφάλιση της ισότητας και ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εργαζομένων,
  • προσφορά συμβουλευτικών προγραμμάτων,
  • συνύπαρξη σε περιβάλλοντα προς εξυπηρέτηση του ατόμου,
  • δημιουργία εταιρειών που σέβονται και κατανοούν τις οικονομικές ανησυχίες των εργαζομένων.

Αυτοματισμός

Σύμφωνα με την McKinsey, η αυτοματοποίηση θα επηρεάσει σχεδόν όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων σε σχεδόν κάθε τομέα.

Η άνοδος των ρομποτικών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) έχει ήδη οδηγήσει στη μείωση διάφορων εργασιών. Με τη σειρά του αυτή η άνοδος έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας· και το σημαντικότερο, τη μείωση του κόστους.

Περίπλοκοι οργανισμοί

Στον αγώνα για επιβίωση, οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τις δυνατότητές τους με την αύξηση της διεταιρικής συνεργασίας. Υπό αυτό το πλαίσιο, συνέβησαν συγχωνεύσεις και εξαγορές. Παράλληλα, οι επιχειρηματικοί ηγέτες επένδυσαν σε νέες αγορές για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο.

Αυτές οι όλο και πιο περίπλοκες σχέσεις αποτελούν πρόκληση για το μέλλον. Ιδίως σε ό,τι αφορά την διαχείριση της απόδοσης, την ανάγκη ύπαρξης δεξιοτήτων για νέες λειτουργίες και την δημιουργία συνδέσεων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων ενός οργανισμού.

Συνοψίζοντας:

Με τις αλλαγές σε πλείστες πτυχές της κοινωνίας παρατηρεί κανείς και την τάση για αλλαγή και στο εργασιακό πεδίο. Γενικότερα, παρατηρεί κανείς μια στροφή προς ατομοκεντρικές και περισσότερο ανθρωπιστικές προσεγγίσεις σε σχέση με παλαιότερα. Προκρίνεται δε η αυτοματοποίηση πολλών εργασιών, καθώς και η έντονη χρήση της εξ-αποστάσεως εργασίας.

Πηγή : citycampus.gr