Accessibility Tools

Skip to main content

Στρες, υβριδική εργασία, νέες ευθύνες: Οι τάσεις του 2024 στο εργασιακό περιβάλλον

Έξι βασικές τάσεις ξεχώρισαν το 2023 στο εργασιακό περιβάλλον διεθνώς, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν για τη στρατηγική των εταιρειών το νέο έτος, ιδίως δεδομένου ότι πολλές βρίσκονται ήδη σε φάση αναδιοργάνωσης μετά την πανδημία, αλλά και επειδή οι σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων έχουν αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την Gallup, οι εταιρείες από την πλευρά τους προέβησαν μεταξύ άλλων στις εξής αλλαγές το 2023: Το 64% των μάνατζερ δήλωσε ότι δόθηκαν στους εργαζομένους επιπλέον ευθύνες, το 51% ανέφερε ότι υπήρξε αναδιάρθρωση των ομάδων, ενώ το 42% κατέγραψε ότι έγινε περικοπή δαπανών.

Βάσει των παραπάνω, σύμφωνα πάντοτε με την Gallup, οι οργανισμοί πρέπει να λάβουν υπόψιν τις εξής τάσεις το 2024:

1. Σε επίπεδο-ρεκόρ το στρες των εργαζομένων

Η δέσμευση των εργαζομένων στη δουλειά τους αυξάνεται, το οποίο αν και συμβαίνει με ήπιους ρυθμούς είναι σαφώς θετικό. Ωστόσο, από την περίοδο της πανδημίας, το στρες των εργαζομένων έχει αναρριχηθεί σε επίπεδο-ρεκόρ. Η τάση αυτή μπορεί να επιβαρύνει βέβαια την ευεξία των εργαζομένων όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη δουλειά, αλλά και στην προσωπική τους ζωή, μπορεί να επηρεάσει την παραγωγικότητά τους και τελικά ακόμη και τη διάρκεια της ζωής τους. Σύμφωνα με την Gallup, το φλέγον ερώτημα είναι ποια τάση θα επικρατήσει: η αύξηση του στρες ή της δέσμευσης των εργαζομένων;

2. Ανακάμπτει η δέσμευση των εργαζομένων

Έπειτα από μία σαφή πτώση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η δέσμευση των εργαζομένων εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης διεθνώς. Ο δείκτης αυτός αφορά τον ενθουσιασμό αφενός σε σχέση με το ίδιο το αντικείμενο της δουλειάς, αφετέρου σε σχέση με το εργασιακό περιβάλλον. Ωστόσο, σύμφωνα με την Gallup, μία ιδιαιτέρως ανησυχητική τάση είναι η μείωση του αριθμού των εργαζομένων που αισθάνονται συνδεδεμένοι με την αποστολή και τον σκοπό των επιχειρήσεών τους. Η σχέση αυτή είναι που εμπνέει τους εργαζόμενους να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, ενώ ενισχύει σημαντικά την πίστη και τη διατήρηση του εργατικού δυναμικού στην εταιρεία.

3. Αυξάνεται η εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας η εμπιστοσύνη προς τις διοικήσεις των εταιρειών υποχώρησε αισθητά και άρχισε να ανακάμπτει με αργούς ρυθμούς το 2023. Στις ΗΠΑ τουλάχιστον μόλις το 23% των εργαζομένων απάντησε ένθερμα πως εμπιστεύεται πολύ την ηγεσία της εταιρείας τους. Σύμφωνα με την Gallup, όμως, το 95% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι καλλιεργείται εμπιστοσύνη όταν οι επικεφαλής ξεκαθαρίζουν τους στόχους τους, αλλά και όταν ηγούνται και στηρίζουν τις αλλαγές για το μέλλον.

4. Τεράστια η πίεση που δέχονται οι μάνατζερ

Οι αλλαγές που έγιναν το 2023 στο εργασιακό περιβάλλον επιβάρυναν περισσότερο από όλους τα μεσαία στρώματα διοίκησης. Πρόκειται για την κατηγορία των εργαζομένων που εμφάνισε τα μεγαλύτερα ποσοστά αποδέσμευσης, εργασιακής κόπωσης (burnout), αλλά και που ήταν πιο πιθανό να αναζητήσει νέα δουλειά. Οι περισσότεροι από αυτούς αισθάνονται ότι οι εργοδότες δεν ενδιαφέρονται για την κατάστασή τους, ενώ δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να ισορροπήσουν την επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή.

Τα παραπάνω ζητήματα είναι σημαντικά, διότι επηρεάζουν και τις κατώτερες βαθμίδες εργαζομένων. Προκύπτουν ιδίως από τις αυξημένες ευθύνες και τις διάφορες αλλαγές που συμβαίνουν στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα της Gallup, οι μάνατζερ έχουν πλέον περισσότερη δουλειά, με σφιχτότερο προϋπολογισμό και νέες ομάδες. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους με το υπόλοιπο προσωπικό, καλούνται να ανταποκριθούν αφενός στις οδηγίες των επικεφαλής αφετέρου στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των εργαζομένων.

5. Κερδίζουν έδαφος οι ευέλικτες μορφές εργασίας

Από τα μέσα του 2022 περίπου οι τάσεις σε σχέση με την υβριδική εργασία φαίνεται πως έχουν σταθεροποιηθεί, το οποίο σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται εκεί όπου αναμένουν ότι θα εργάζονται για το εγγύς μέλλον. Έτσι, η υβριδική εργασία έχει γίνει κανονικότητα για πολλούς εργαζομένους, οι οποίοι έχουν προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Σύμφωνα με την Gallup, αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να ανταποκριθούν στις νέες αυτές ρουτίνες, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας, ενθαρρύνοντας τις ομάδες για πιο ουσιαστικές συνεργασίες, αναβαθμίζοντας τα συστήματα διαχείρισης και προσφέροντας στους μάνατζερ τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στη διοίκηση υβριδικών ομάδων.

6. Η υβριδική εργασία δημιουργεί και προκλήσεις

Η υβριδική εργασία προσφέρει μεν τα οφέλη ενός πιο ευέλικτου περιβάλλοντος εργασίας, αλλά παράλληλα δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις. Ειδικότερα, όσοι δουλεύουν υβριδικά εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό δέσμευσης, καλύτερη ευεξία συνολικά και είναι λιγότερο πιθανό να ψάξουν άλλη δουλειά. Επικεφαλής και μάνατζερ αναγνωρίζουν σε γενικές γραμμές αυτά τα προνόμια και σημειώνουν ότι η υβριδική εργασία έχει μειώσει το burnout και τις παραιτήσεις, καθώς και ότι έχει αυξήσει τα ταλέντα στην εταιρεία.

Ωστόσο, το να δουλεύει ο καθένας από το σπίτι του -συχνά σε διαφορετικά ωράρια- δημιουργεί νέα προβλήματα. Εξού και σύμφωνα με την Gallup, όσες εταιρείες σκοπεύουν να υιοθετήσουν αυτό το μοντέλο εργασίας μακροπρόθεσμα, οφείλουν να ακολουθήσουν σαφή στρατηγική για καλύτερη επικοινωνία, συνεργασία και δημιουργία ισχυρών σχέσεων, που εδραιώνουν την εργασιακή κουλτούρα.

Πηγή : moneyreview.gr