Η Συνοδευτική επιστολή

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Η δομή συμβουλευτικής της Equal Society παρουσιάζει τα απαραίτητα συστατικά μιας συνοδευτικής επιστολής.

Είναι πλέον απαραίτητο το βιογραφικό σημείωμα να συνοδεύεται από μια επιστολή προκειμένου να περιγραφούν αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επέλεξε να στραφεί στη συγκεκριμένη εταιρεία και  γιατί θεωρεί τον εαυτό του κατάλληλο για τη διαθέσιμη θέση. Πιο χαρακτηριστικά και μετά την εισαγωγική αυτή προσέγγιση ακολουθήστε τις κάτωθι συμβουλές για τους ενδιαφερόμενους

Πόση έκταση  καιρό θα έπρεπε να είναι η συνοδευτική μου επιστολή;

 1. Η συνοδευτική επιστολή δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα A4.

Πώς θα πρέπει να παρουσιάσω τη συνοδευτική μου επιστολή;

 1. Η συνοδευτική επιστολή σας πρέπει να είναι σαφής, συνοπτική και εύκολη στην ανάγνωση.
 2. Χρησιμοποιήστε μια ευανάγνωστη γραμματοσειρά, π.χ. Times New Roman, Calibri ή Arial.
 3. Διαμορφώστε τη συνοδευτική επιστολή ομοιόμορφα στη σελίδα.
 4. Εάν παρέχετε τη συνοδευτική σας επιστολή ως εκτύπωση, χρησιμοποιήστε λευκό χαρτί γραφής Α4

Τι είδους γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιήσω;

 1. Απευθύνετε τη συνοδευτική σας επιστολή σε ένα ονομαζόμενο άτομο, π.χ. Αγαπητέ κ. Γεωργίου. Χρησιμοποιήστε μια γενική φράση, π.χ. Αγαπητέ Επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, μόνο ως έσχατη λύση.

Τι πρέπει να συμπεριλάβω στο άνοιγμα της συνοδευτικής μου επιστολής;

 1. Χρησιμοποιήστε την αρχική παράγραφο για να αναφέρετε γιατί γράφετε, π.χ. Γράφω σε απάντηση της πρόσφατης αγγελίας σας αναφορικά με τη θέση «…»

Τι πρέπει να συμπεριλάβω στη μέση της συνοδευτικής μου επιστολής;

 1. Το κύριο μέρος της συνοδευτικής επιστολής σας μπορεί να περιλαμβάνει μερικές παραγράφους. Στόχος είναι να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα:
 2. Γιατί θέλετε να εργαστείτε για αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία ή οργανισμό; Εάν είναι δυνατόν, ανατρέξτε σε κάτι ενδιαφέρον το οποίο διαβάσατε στην αγγελία ή στην ιστοσελίδα του οργανισμού.
 3. Πώς μπορείτε να τα εφαρμόσετε τις γνώσεις και την εκπαίδευσή σας στους στόχους του οργανισμού;
 4. Γιατί θέλετε αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά;

Τι πρέπει να συμπεριλάβω στο τέλος της συνοδευτικής μου επιστολής;

 1. Χρησιμοποιήστε την παράγραφο κλεισίματος για να δηλώσετε ότι είστε διαθέσιμοι για συνέντευξη.
 2. Εκφράστε την προθυμία σας να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες.
 3. Ευχαριστήστε το άτομο για το χρόνο σας για να διαβάσετε τη συνοδευτική σας επιστολή.
 4. Υπογράψτε το γράμμα και αν το εκτυπώσετε υπογράψτε το σε φυσική μορφή.