Ποια είναι τα νέα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν σέβονται τα εργασιακά δικαιώματα

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Παραβάσεις που ουσιαστικά θίγουν τον εργαζόμενο και σχετίζονται με την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη περιλαμβάνει το σχέδιο του ΣΕΠΕ με τα νέα πρόστιμα τα οποία κατηγοριοποιούνται ανάλογα για το αν πρόκειται για μικρή, μικρομεσαία ή μεγάλη επιχείρηση.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) συνεκτιμώνται: η σοβαρότητα της παράβασης, ο αριθμός εργαζομένων, η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις, ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται, το μέγεθος της επιχείρησης, το καθεστώς απασχόλησης και η υπαιτιότητα.

Ωστόσο υπάρχουν και πρόστιμα που είναι συγκεκριμένο το ύψος τους χωρίς να υπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων.

Αναλυτικότερα τα πρόστιμα είναι τα εξής:

 1. Μη χορήγηση ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης 400€
 2. Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου, λεχώνας, γαλουχούσης 750€
 3. Μη χορήγηση άδειας ανατροφής, ειδικών γονικών αδειών λόγω σοβαρών νοσημάτων και λόγω νοσηλείας των παιδιών 750€
 4. Μη χορήγηση άδειας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών 550€
 5. Μη χορήγηση άδειας απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης 550€
 6. Μη χορήγηση άδειας σε εργαζόμενο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας 750€
 7. Μη χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας (προϋπηρεσίας) 400€
 8. Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της άδειας 600€
 9. Μη χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις 600€
 10. Μη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου συγγενούς 400€
 11. Μη χορήγηση άδειας γάμου 550€
 12. Μη χορήγηση άδειας γεννήσεως τέκνου 700€
 13. Μη καταχώρηση υπερεργασίας στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ" 400€
 14. Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο 600€
 15. Μη χορήγηση κανονικής άδειας 900€
 16. Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας 900€
 17. Εργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας 800€
 18. Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας 800€
 19. Μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών 800€
 20. Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολούμενων 950€
 21. Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύχτα 800€
 22. Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 800€
 23. Μη καταβολή πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών (που καθορίζονται από τον νόμο, ατομική συμφωνία, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., έθιμο) 800€
 24. Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου 800€
 25. Άρνηση πρόσληψης λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας 950€
 26. Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης άδειας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας ή παρέλευσης του ημερολογιακού έτους (απλής ή προσαυξημένης κατά 100% ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του εργοδότη) 900€
 27. Παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών 800€.

Πηγή: dikaiologitika.gr