Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2021… Όλες οι λεπτομέρειες

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Η Παvελλήvια Ομoσπovδία Σωματείωv Γovέωv και Κηδεμόvωv Ατόμωv με Αvαπηρίες (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) προκηρύσσει το Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2021.

Η ανακοίνωση…

Το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για τα Άτομα με Αναπηρία (ΚΠ ΑμεΑ) μας βρίσκει, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αντιμέτωπους/ες με την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 και τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητά μας. Αν και το τελευταίο διάστημα η γενική εικόνα της χώρας βελτιώνεται και οι αριθμοί των κρουσμάτων της λοίμωξης επιτρέπουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία, το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να παραμένει υψηλό, όπως και η κρισιμότητα της κατάστασης. Άλλωστε, πολιτεία και ειδικοί επιστήμονες έχουν τονίσει ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό από το περσινό, καθώς ξεκινά από υψηλότερο σημείο σε ό,τι αφορά τους επιδημιολογικούς δείκτες, ενώ ακόμη βρισκόμαστε μακριά από το ‘τείχος ανοσίας’ που επιχειρείται μέσω των εμβολιασμών.

Με τα δεδομένα αυτά, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη σχετική εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι της λοίμωξης Covid-19 και τις οδηγίες αυτής για τη λειτουργία κατασκηνώσεων ΑμεΑ, προέβη στην επεξεργασία κατευθύνσεων και οδηγιών για τη λειτουργία κατασκηνώσεων ΑμεΑ, στις οποίες, μεταξύ άλλων, συστήνεται ο πλήρης εμβολιασμός τόσο για τους/τις κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία, όσο και για το προσωπικό συνοδείας και υποστήριξής τους.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων και τη φετινή χρονιά, πέραν της προτεραιοποίησης για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, που συνήθως ισχύει (κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία που διαβιούν σε δομές κλειστής περίθαλψης και ΣΥΔ, που προέρχονται από Οργανωμένους Φορείς, Συλλόγους, Σωματεία και μετέχουν στο Πρόγραμμα μέσω των φορέων αυτών, μεμονωμένοι/ες κατασκηνωτές/τριες), είναι εξαιρετικά πιθανό να τεθούν πρόσθετα κριτήρια όπως λ.χ. πιθανή προτεραιότητα ενδιαφερόμενων (κατασκηνωτών/τριών, συνοδών, προσωπικού) που έχουν πλήρως εμβολιαστεί έναντι της νόσου Covid–19.

Αναφορικά με την οργάνωση της κατασκηνωτικής ζωής, παραμένουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της Covid-19 που ίσχυσαν την προηγούμενη χρονιά, όπως και η περσινή ‘φυσιογνωμία’ του Προγράμματος, με τις κατασκηνώσεις και φέτος να αντιμετωπίζονται ως κλειστές δομές για την προφύλαξη εργαζόμενων, συμμετεχόντων, μελών των οικογενειών τους και μέσω αυτών του κοινωνικού συνόλου εν γένει.

Έχοντας ως δεδομένο ότι η κρισιμότητα της κατάστασης παραμένει, επιβάλλεται στον/στην καθένα/μια (εμπλεκόμενες υπηρεσίες και πρόσωπα, φορείς που λειτουργούν κατασκηνώσεις, γονείς, κηδεμόνες, συνοδοί ΑμεΑ και με την υποστήριξή αυτών, κατασκηνωτές/τριες) να τηρήσουμε απαρέγκλιτα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, σε κάθε στάδιο του Προγράμματος, ενεργώντας με υπευθυνότητα και συμβάλλοντας με όλες μας τις δυνάμεις στην πρόληψη ενδεχομένων εμφάνισης της νόσου στους κατασκηνωτικούς χώρους, για την απόλυτη προστασία των παιδιών μας και των οικογενειών μας και την καλύτερη δυνατή διαχείριση τυχόν νέων ζητημάτων που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ δεσμεύεται, όπως πάντοτε πράττει, στο πλαίσιο της ηθικής της ευθύνης έναντι στα παιδιά μας – κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ και στο απασχολούμενο προσωπικό υποστήριξης, ότι θα εξαντλήσει, και τη φετινή χρονιά, κάθε περιθώριο για την απρόσκοπτη και ασφαλή υλοποίηση του ΚΠ ΑμεΑ. Κατόπιν των ανωτέρω:

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

συνιστώντας

– την πλήρη συμμόρφωση από κάθε ενδιαφερόμενο/η, εργαζόμενο/η, άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενο/η, συμμετέχοντα/ουσα στο ΚΠ ΑμεΑ 2021 με τις οδηγίες για την υλοποίηση του Προγράμματος,

– την προσεκτική και υπεύθυνη ενημέρωση για τους όρους και τις διαδικασίες του Προγράμματος και την απόλυτα συνεπή τήρησή τους σε κάθε στάδιο (αιτήσεις και δικαιολογητικά, προετοιμασία, συστηνόμενες και απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή στους κατασκηνωτικούς χώρους, δεσμευτικές ενέργειες και υποχρεώσεις, ενημέρωση και εφαρμογή των πρόσθετων μέτρων προστασίας έναντι του κορωνοϊού, τήρηση πρωτοκόλλων κ.α.), και

αναμένοντας

– την υπογραφή της απόφασης ανάθεσης και υλοποίησης του Προγράμματος από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (που, κατόπιν διαβεβαιώσεων, θα ανατεθεί και φέτος στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ), και προς τον σκοπό της προετοιμασίας και επιτάχυνσης των ενεργειών από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες,

Προκηρύσσει το Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2021.

Πηγή:nevronas.gr