Πιστοποίηση αναπηρίας στα ΚΕΠΑ: Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης - Τα δικαιολογητικά.

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

 Μία και μοναδική αίτηση θα χρειάζεται να υποβάλλει πλέον ο πολίτης που θέλει να λάβει πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), καθώς με το νέο σύστημα η πιστοποίηση που θα λαμβάνει θα είναι ενιαία και θα τον πιστοποιεί ως προς τα ιατρικά κριτήρια κάθε δυνατής ασφαλιστικής, προνοιακής, κοινωνικής ή άλλου είδους παροχής.

 Μάλιστα η πιστοποίηση γίνεται πλέον δωρεάν, καθώς από 16/09/2022 και στο πλαίσιο του νέου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας καταργείται ρητώς η υποχρέωση πληρωμής οποιοδήποτε παράβολου.

Σύμφωνα με τις νεότερες ανακοινώσεις για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και τις διευκρινήσεις που έδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή της απόφασης γίνονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο ekepa.epan.gov.gr και μέσω του gov.gr, καταργώντας με αυτόν τον τρόπο τις αλλεπάλληλες επισκέψεις στα φυσικά ΚΕΠΑ.

Με αυτό τον τρόπο, ο πολίτης θα επισκέπτεται πλέον μόνο μια φορά τα ΚΕΠΑ, την ημέρα της εξέτασης του από τις επιτροπές γιατρών. 

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα, ο πολίτης παραπεμπόταν για αξιολόγηση από το ΚΕ.Π.Α., αφού είχε κάνει πρώτα αίτηση για μια συγκεκριμένη παροχή (προνοιακή ή ασφαλιστική). Η δε πιστοποίηση που λάμβανε προοριζόταν αποκλειστικά προς αίτηση για την εν λόγω παροχή. Ως αποτέλεσμα, αν ο πολίτης ήθελε να λάβει μια άλλου είδους παροχή, έπρεπε συχνά να περνά εκ νέου αξιολόγηση από το ΚΕΠΑ.

Σημειώνεται πως όσοι ασφαλισμένοι έχουν σε ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ) μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για παράταση της πιστοποίησης αναπηρίας τους εντός τεσσάρων (4) μηνών πριν τη λήξη ισχύος της, και 6 μήνες μετά την λήξη της πιστοποίησης αναπηρίας. 

Τα βήματα για την πιστοποίηση αναπηρίας

Οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» (κλικ εδώ).

 Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Taxisnet).

Επιπρόσθετα, η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει και μέσω των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ), των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και των Γραμματειών του ΚΕ.ΠΑ.

 Σημειώνεται ότι βάσει του ν. 4961/2022, ο πολίτης μπορεί να αποταθεί σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω σημεία φυσικής εξυπηρέτησης και δεν υπάρχει χωρικός περιορισμός στην εξυπηρέτηση του βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του.

Αντίστοιχη ενημέρωση σχετικά με τον νέο τρόπο υποβολής της αίτησης μπορεί να λάβει ο πολίτης και μέσω του Ενιαίου Αριθμού Εξυπηρέτησης 1555.

Δείτε εδώ το Εγχειρίδιο Χρήσης για Αίτηση στο ΚΕΠΑ:

Εγχειρίδιο Χρήσης για Αίτηση στο ΚΕΠΑ

Πώς γίνεται η διόρθωση των προσυμπληρωμένων στοιχείων

Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία αντλούνται διαλειτουργικά από διάφορα Μητρώα και η επέμβαση σε αυτά δεν είναι δυνατή απευθείας μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής αίτησης, ούτε από τον πολίτη, αλλά ούτε απευθείας και από το χρήστη των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης.

Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο πολίτης να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του (α) είτε στο Μητρώο του Α.Μ.Κ.Α., με επίσκεψη σε ένα Κ.Ε.Π. ή στα αρμόδια γραφεία μητρώου του e-Ε.Φ.Κ.Α., (β) είτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, στο notify.gov.gr, (γ) είτε στην ΑΑΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα:

Αν τα λάθη εντοπίζονται σε κάποιο από τα παρακάτω πεδία:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Πατρώνυμο
 • Μητρώνυμο
 • Φύλο
 • Χώρα Γέννησης
 • Υπηκοότητα
 • Ημερομηνία Γέννησης
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Τότε πρέπει να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του στο Μητρώο του Α.Μ.Κ.Α.

Αν τα λάθη εντοπίζονται σε κάποιο από τα παρακάτω πεδία:

 • Αριθμός Ταυτοποιητικού Εγγράφου
 • Τύπος Ταυτοποιητικού Εγγράφου
 • Ημερομηνία Έκδοσης Ταυτοποιητικού Εγγράφου

Τότε πρέπει να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του στο Φορολογικό Μητρώο.

Αν τα λάθη εντοπίζονται σε κάποιο από τα παρακάτω πεδία:

  • Στοιχεία Διεύθυνσης
  • Σταθερό τηλέφωνο
  • Κινητό τηλέφωνο
 
 • email

Τότε πρέπει να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Σε κάθε περίπτωση, ειδικά για τα στοιχεία κινητού τηλεφώνου και email μπορεί να τα συμπληρώσει ή να τα τροποποιήσει απευθείας στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης.

Κατάρτιση του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου

Μετά την υποβολή της αίτησης είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης (ΚΕΠ, ΚΚ, ΚΕΠΑ), ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα κατάρτισης του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου.

Ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί στους ιατρούς επιλογής του, οι οποίοι θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τον ιατρικό εισηγητικό φάκελο μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (κλικ εδώ).

Το μόνο στοιχείο που θα χρειαστούν οι ιατροί επιλογής του για τη συμπλήρωση του ιατρικού εισηγητικού είναι ο ΑΜΚΑ. Κατά τ’ άλλα η εφαρμογή του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου ελέγχει διαλειτουργικά από μόνη της αν για αυτό τον ΑΜΚΑ υπάρχει ενεργή αίτηση.

Σημειώνεται ότι από 16/09/2022, όλοι οι ιατρικοί εισηγητικοί φάκελοι καταρτίζονται αποκλειστικά ψηφιακά και έγχαρτοι φάκελοι δεν γίνονται δεκτοί στο ΚΕΠΑ.

Υπογραμμίζεται ότι τα υποχρεωτικά περιεχόμενα ενός ιατρικού εισηγητικού φακέλου αποτυπώνονται στο αρ. 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α. και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

 • Τα ακριβή στοιχεία του θεράποντος ιατρού (ονοματεπώνυμο, Α.Μ. Τ.Σ.Α.Υ., Α.Μ.Κ.Α., Ιατρικό Σύλλογο, ειδικότητα ιατρού, φορέα εργασίας ιατρού, τηλέφωνο, email, κλπ.)
 • το είδος του Εισηγητικού Φακέλου (Γενικός ή Ειδικός)
 • τις παθήσεις του αιτούντος με καταγραφή των κωδικών ICD-10 και τυχόν ORPHAcode ανά πάθηση
 • τη φαρμακευτική ή άλλη αγωγή, την οποία λαμβάνει ή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο αξιολογούμενος
 • τα ιατρικά δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τις παθήσεις,
 • κάθε άλλο στοιχείο που θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του από την Υ.Ε.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να αναρτώνται ψηφιακά στον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο και να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του. Ωστόσο, κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του νέου συστήματος, τυχόν ιατρικά δικαιολογητικά που δεν δύνανται να αναρτηθούν ψηφιακά στην πλατφόρμα του ιατρικού εισηγητικού φακέλου, θα μπορούν να προσκομίζονται και παρατίθενται από το ασθενή, σε πρωτότυπη μορφή, στην υγειονομική επιτροπή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Μόλις ο ιατρός της κύριας πάθησης οριστικοποιήσει τον ιατρικό εισηγητικό φάκελο, θα ενημερωθεί αυτόματα το ΚΕ.Π.Α., έτσι ώστε να διοργανώσει ραντεβού για αξιολόγηση από την Υγειονομική Επιτροπή. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής και την έκδοση της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.), ο πολίτης μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όπου επιθυμεί.

Αίτηση σε φυσικά σημεία εξυπηρέτησης

Εάν δεν μπορείτε για οποιοδήποτε λόγο να υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα, τότε μπορείτε:

 • είτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιον για να κάνει την αίτηση για λογαριασμό σας
 • είτε να προσέλθετε σε ένα σημείο φυσικής εξυπηρέτησης, δηλαδή σε Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ), Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α., για να υποβάλλει την αίτηση για λογαριασμό σας ένας υπάλληλος, βάσει των πληροφοριών που θα του παρέχετε.

Τα δικαιολογητικά για αίτηση στα σημεία φυσικής εξυπηρέτησης

Οι πολίτες που θα πάνε να υποβάλλουν αίτηση στα ΚΕΠ, ΚΚ ή Γραμματείες ΚΕΠΑ, είναι απαραίτητο να φέρουν μαζί τους, οι ίδιοι ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους, τα κάτωθι έγγραφα/δικαιολογητικά/στοιχεία:

 1. Δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του αιτούντος.
 2. Για τους ανήλικους πολίτες που γεννήθηκαν στη χώρα και δεν διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας είναι απαραίτητη η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντος.
 3. Δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του νόμιμου/εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αιτούντος, εφόσον προσέρχεται αυτός για την υποβολή της αίτησης.
 4. Σε περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν νόμιμα στη χώρα, ως ταυτοποιητικό στοιχείο, απαιτείται τίτλος νόμιμης διαμονής στη χώρα. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά αναφέρονται τα εξής:
 • άδεια διαμονής σε ισχύ
 • βεβαίωση κατάθεσης για άδεια διαμονής (είτε η λεγόμενη «μπλε βεβαίωση», είτε η απλή «λευκή βεβαίωση» όσον αφορά στην κατηγορία της άδειας για εξαιρετικούς λόγους)
 • εθνική θεώρηση εισόδου (τύπου C ή D)
 • άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ
 • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφαλιστικής και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).

Σε περίπτωση αίτησης από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει το νομιμοποιητικό έγγραφο που αποδεικνύει την εκπροσώπηση, όπως ενδεικτικά: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, σχετική δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση.

Ανάλογα με τον τύπο της αίτησης, απαιτούνται υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Σε περίπτωση αίτησης για παράταση πιστοποίησης ή επιδείνωση υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης ή αναθεώρησης ισχύουσας πιστοποίησης, ο αιτών ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει την εν ισχύ Γ.Α.Π.Α..

2. Σε περίπτωση αίτησης επιδείνωσης υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης πριν τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την έκδοση της εν ισχύ Γ.Α.Π.Α., ο αιτών ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει το αποδεικτικό στοιχείο νοσηλείας.

Σημειώνεται πως η αίτηση μπορεί να γίνει και από τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ατόμου με αναπηρία.

Πηγή : cnn.gr