Πρόγραμμα για τη στήριξη προσφύγων με αναπηρία από την Equal Society & την Παραολυμπιακή Επιτροπή

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Η Equal Society σε συνεργασία με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή υλοποιούν το πρόγραμμα «Repower» με στόχο την κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των προσφύγων με αναπηρία μέσω του αθλητισμού.

Κατά τις πρώτες εισροές προσφύγων στην χώρα μας δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για τους πρόσφυγες με αναπηρία, οι χώροι υποδοχής ήταν ακατάλληλοι. Τα προγράμματα ήταν αυτά που συνέβαλαν στην βελτίωση των υποδομών και έδωσαν τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε βασικές παροχές.

Τα άτομα με αναπηρία δεν είναι μία ομοιογενής ομάδα. Αν και το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο έχει αναγνωρίσει τη σημασία κάλυψης των αναγκών των ατόμων με αναπηρία στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει παραβλέψει ιστορικά την υποομάδα των προσφύγων και μεταναστών με αναπηρία. Αυτή ακριβώς είναι και η ομάδα στόχος του προγράμματος «Repower».

Το «Repower» επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τον αθλητισμό ως εργαλείο σωματικής, ψυχικής ισορροπίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων με αναπηρία. Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό των προσφύγων που συμμετέχει στο Πρόγραμμα δεν είχε κάποια σχέση με τον αθλητισμό, κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να διακριθούν στις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις.

Το πρόγραμμα «Repower» δεν επιδιώκει να οδηγήσει τους πρόσφυγες με αναπηρία στο υψηλότερο επίπεδο αθλητισμού αλλά να χρησιμοποιήσουν την διαδικασία ώστε να βελτιώσουν τη ζωή τους και στη συνέχεια να μπορεί και η ίδια η κοινωνία να επωφεληθεί από αυτούς.