Αναβολή συνεδριάσεων ΚΕΠΑ: 3μήνη παράταση ισχύς των αναπηρικών παροχών

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού και προς αποφυγή συνωστισμού ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των ΚΕΠΑ μέχρι την 31η Μαρτίου 2020 και η τρίμηνη παράταση των αναπηρικών παροχών.

Η αναστολή περιλαμβάνει τις συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών για εξέταση:

α) παράταση αναπηρικών συντάξεων

β) παράταση χορήγησης προνοιακών παροχών

γ) παράταση χορήγησης επιδομάτων λόγω αναπηρίας

δ) παράταση χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας στις περιπτώσεις αναπηρίας

Στα πρόσωπα, στα οποία αναστέλλεται η εξέταση των αιτημάτων τους, παρατείνεται για 3 μήνες η καταβολή αναπηρικής σύνταξης προνοιακών παροχών που συνδέονται με την αναπηρία, όλων των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας καθώς και η ασφαλιστική ικανότητα.

Ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση προβλέπεται η αναβολή των συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. μέχρι την 31/3/2020, προκειμένου για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης.

Λόγω του ανωτέρω μέτρου στις περιπτώσεις λήξης μέχρι την 31.3.2020 αναπηρικών συντάξεων και προκειμένου να μην αποστερηθούν οι δικαιούχοι της συνταξιοδοτικής παροχής, εφόσον εκκρεμεί, χωρίς υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων, στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση για παράταση χορήγησης σύνταξης αναπηρίας, η καταβολή της αναπηρικής παροχής παρατείνεται για τρεις μήνες.

Επομένως σε περίπτωση λήξης της εξάμηνης παράτασης μέχρι την 31.3.2020 ή και μετά την ανωτέρω ημερομηνία είτε προστίθεται πλήρης η τρίμηνη παράταση ή το τμήμα αυτής μέχρι την εξάντληση τριμήνου, δηλαδή μέχρι 30 Ιουνίου.

Η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, τις προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, καθώς και για όλα εν γένει τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται μέσω των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α.. Παράλληλα παρατείνεται ισόχρονα και η ασφαλιστική ικανότητα των εν λόγω ασφαλισμένων.

Σε περίπτωση που μετά την επανεξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με τις εκδιδόμενες αποφάσεις, οι ενδιαφερόμενοι δεν κρίνονται ως δικαιούχοι των κατά περίπτωση αναπηρικών παροχών, τα ποσά που καταβλήθηκαν σ’ αυτούς αχρεωστήτως, κατ’ εφαρμογή της κοινοποιούμενης ρύθμισης, επιστρέφονται στους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

Οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις δεν κωλύουν τη διακοπή καταβολής παροχών αναπηρίας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της παράτασης χορήγησής τους, όταν η διακοπή αυτή πραγματοποιείται για οποιονδήποτε άλλο, πλην του είδους και του ποσοστού αναπηρίας, νόμιμο λόγο.

Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των ανωτέρω προθεσμιών, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πηγή: newsitamea.gr