Accessibility Tools

Skip to main content

«Δρακόντειες» προβλέψεις για σύνταξη με τέκνο ΑμΕΑ - Παραδείγματα

Τι ισχύει για τα ηλικιακά όρια των συντάξεων, οι προϋποθέσεις που πρέπει ταυτοχρόνως να πληρούν οι γονείς, οι σύζυγοι και αδερφοί αναπήρων.

Η γενικευμένη αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης «σκότωσε» και τις ευνοϊκές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδερφών αναπήρων.

Από το 2015 (γ’ μνημόνιο) και μετά στα όρια ηλικίας σε κάθε έτος άρχισε να προστίθενται και 18 μήνες, με αποτέλεσμα, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί κάποιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 62ο έτος.

Το «πέναλτι» των 18 μηνών κατ' έτος ισχύει και στις δύο περιπτώσεις που είναι αναγκαίες, ταυτόχρονα, για την κατ' εξαίρεση συνταξιοδότηση:

α) Την συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου πραγματικής ασφάλισης 25 ετών προκειμένου κάποιος να καταθέσει αίτησης συνταξιοδότησης και

β) την αναγνώριση της αναπηρίας (τέκνου, συζύγου ή αδερφού).

Παράδειγμα

Δηλαδή, αν κάποιος είχε 25 πραγματικά έτη ασφάλισης (συν τον στρατό) το 2015 δεν σημαίνει ότι μπορεί να βγει στη σύνταξη στο 55ο έτος επειδή η σύζυγός του έχει αναπηρία 80%.

Αν η αναπηρία πιστοποιήθηκε το 2020, θα λειτουργήσει το πέναλτι και θα συνταξιοδοτηθεί στο 61ο έτος, ηλικία που προβλέπεται για το συγκεκριμένο έτος.

Όμως, όσο αυξάνεται το ηλικιακό όριο δεν μειώνονται απλώς οι δικαιούχοι, άρα θυσιάζονται οι ευνοϊκές διατάξεις υπέρ των ΑμΕΑ για την δημιουργία πλεονασμάτων, αλλά ταυτόχρονα:

1. Ο ασφαλισμένος μπορεί να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για κανονική σύνταξη (π.χ. με 40 έτη στο 62ο έτος της ηλικίας).

2. Σε περίπτωση αναπήρου τέκνου, ένας εκ των γονέων να έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (οπότε αποκλείεται της ευνοϊκής συνταξιοδότησης ο έτερος σύζυγος) ή να είναι ήδη συνταξιούχος.

3. Σε περίπτωση συζύγου ή αδερφού να επέλθει το μοιραίο πριν προλάβει ο δικαιούχος συμπληρώσει τις νέες αυστηρές προϋποθέσεις συνταξιοδότηση προκειμένου να κουράρει τον προστατευόμενό του...

Αν και οι ευνοϊκές προϋποθέσεις ενεργοποιούνται μόνο για παραμονή του αναπήρου μέλους έκτος Ιδρυμάτων, εν τέλει η χρήση των διατάξεων έχει γίνει απαγορευτική και ουδόλως ανακούφιζε μια οικογένεια με μέλος που έχει ειδικές ανάγκες.

Αναλυτικά:

Η πρόβλεψη για συνταξιοδότηση με 25ετία στο 55ο έτος για τον (ένα) γονέα παιδιού ΑμΕΑ (εφόσον ο έτερος εργάζεται), επιβαρύνθηκε με ηλικιακά πέναλτι από τις 19/8/2015 και πλέον η συνταξιοδότηση δεν μπορεί να γίνει προ του 62ου έτους.

Το νέο όριο ηλικίας διαμορφώνεται με βάση τον πίνακα αναλόγως της χρονιάς (από το 2016 έως το 2022) κατά την οποία συμπληρώθηκε η 25ετία ή πιστοποιήθηκε η αναπηρία.

Το ίδιο ισχύει και για τους αδερφούς, που έχουν την επιμέλεια, ΑμΕΑ (ποσοστό αναπηρίας ξανά στο 67%), καθώς και για τους συζύγους ατόμων ΑμΕΑ (ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω).

Χωρίς επίδομα…

Από την άλλη, μετά την συνταξιοδότηση ο γονέας δεν δικαιούται επίδομα τέκνου, καίτοι αυτό ίσχυε ενόσω εργαζόταν… Όπως επίδομα τέκνου δεν δίνει ο ΕΦΚΑ σε κανένα γονέα ανήλικου τέκνου!

Κοντολογίς, για την συνταξιοδότηση λόγω προστατευομένου μέλους απαιτούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) 25ετή, τουλάχιστον, ασφάλιση,

β) ο έτερος γονέας να εργάζεται, να έχει τουλάχιστον 8 έτη ασφάλιση αλλά, από την άλλη, να μην έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης και

γ) ο αιτών τη σύνταξη να έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας.

Προϋποθέσεις

Κατά συνέπεια, όσοι είχαν τις ελάχιστες προϋποθέσεις (7.500 ένσημα και τέκνο, αδερφό ή σύζυγο ανάπηρο όπως αναφέρεται παρακάτω) μέχρι το 2015, έβγαιναν αμέσως στη σύνταξη.

Από τις 19/8/2015 και μετά αθροίζεται πρόσθετος χρόνος στην ηλικία πέραν των 55 ετών (σ.σ. που ορίστηκε σαν βάση τη συγκεκριμένη χρόνια) με αποτέλεσμα όποιος φέτος καταστεί δικαιούχος, να συνταξιοδοτείται στο 62ο έτος.

- Για σύνταξη λόγω αναπηρίας συζύγου το ποσοστό αναπηρίας πρέπει να είναι τουλάχιστον ποσοστό 80%.

- Αντίθετα, για τα τέκνα και τους αδερφούς το ποσοστό περιορίζεται στο 67%.

- Η εθνική σύνταξη καταβάλλεται στο ακέραιο και δεν γίνεται περικοπή όπως στις αναπηρικές συντάξεις (του ίδιου του ασφαλισμένου), όπου προβλέπονται περικοπές 25% στην εθνική σύνταξη (378 ευρώ για 15 έτη ασφάλισης και 413 για 20 έτη), για ποσοστό αναπηρίας 67,01% έως 80% και περικοπή κατά 50% για ποσοστό αναπηρίας από 60,01% έως και 66,9%.

- Για την χορήγηση της σύνταξης το τέκνο ή ο/η αδερφός/ή θα πρέπει είναι άγαμο/ος/η, να μην εργάζεται και να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.

- Ο έτερος γονέας θα πρέπει να εργάζεται, να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες εργασίας ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης εκ των οποίων 600 ημέρες ή 2 έτη τα τελευταία 4 έτη σε φορείς κύριας ασφάλισης αλλά, από την άλλη, να μην έχει θεμελιώσει δικαίωμα συντάξεις (άρα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί προκειμένου να στηρίξει το παιδί τους).

- Σε περίπτωση λύσης του γάμου μεταξύ των γονέων: το δικαίωμα ασκείται από το γονέα που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου, αναπήρου τέκνου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

- Για σύνταξη λόγω αναπηρίας του/της συζύγου απαιτείται 10ετής έγγαμος βίος.

- Για την άσκηση του δικαιώματος από τον αδελφό/ή πρέπει για τουλάχιστον μία πενταετία πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης να έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης του/της αδελφού/ής με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας ή ο ανάπηρος αδελφός να συνοικεί αποδεδειγμένα με τον αιτούντα τη σύνταξη αδελφό/ή και να τον βαρύνει.

- Επίσης οι δύο αδελφοί να είναι ορφανοί από τους δύο γονείς ή ο εν ζωή γονέας να είναι ανάπηρος με ποσοστό 67% και άνω ή να έχει συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του ή σε περίπτωση που και οι δύο γονείς των αδελφών είναι εν ζωή θα πρέπει και οι δύο είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή να έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας.

Πηγή : ieidiseis.gr