ΥΠΑΙΘ: Ομάδα εργασίας για την εκπαίδευση ΑμεΑ ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Δράσεις εδραίωσης ενός συστήματος ενταξιακής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για τη συγκέντρωση, αποτίμηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και για την εισήγηση-τεκμηρίωση βελτιωτικών αλλαγών, όπου απαιτείται.

Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η υπουργός, Νίκη Κεραμέως, η υφυπουργός Ζέττα Μακρή, ο γενικός γραμματέας Αλέξανδρος Κόπτσης κι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του υπουργείου Γιάννης Ζυμβρακάκης.

Σύμφωνα με το υπουργείο, για πρώτη φορά η χώρα, οργανωμένα και μεθοδικά, ανέπτυξε πρωτοβουλία για ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. «Οι δράσεις της Πολιτείας διαχέονται οριζόντια σε μία ολιστική και συντονισμένη εθνική στρατηγική δημόσιων πολιτικών, για τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας» δηλώνει το ΥΠΑΙΘ, σημειώνοντας πως σε αυτό το εγχείρημα «βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή. Το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση αποτελεί ορόσημο για τη χώρα, καθώς σ’ αυτό αποτυπώνεται ένα σαφές και ισχυρό όραμα: η εκπαίδευση για όλους αποτελεί ισχυρό πυλώνα μιας ποιοτικής εκπαίδευσης.

Πρόκειται για μία θεμελιώδη και πολυδιάστατη προσέγγιση η οποία στηρίζεται σε ένα δυναμικό πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και στο οποίο σταδιακά θα προστεθούν και άλλα έργα».

Στη βάση αυτή, όπως εξηγεί:

Έχουν υλοποιηθεί 4.500 διορισμοί μέσω ΑΣΕΠ μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας.

Συστήνονται μετά τον Ν. 3699/2008 κρίσιμες επιτροπές για την φυσική και την ψηφιακή προσβασιμότητα, καθώς και «Δίκτυο Επικοινωνίας» με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

Στο πλαίσιο προγράμματος τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (και σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Φορέα Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης) είναι σε προχωρημένο στάδιο η δημιουργία Οδηγού Συμπεριληπτικής/Ενταξιακής Εκπαίδευσης και Προσβασιμότητας για τα σχολεία.

Σε συνεργασία με το ΙΕΠ δρομολογείται έργο ΕΣΠΑ για την σύνταξη Αναλυτικών Προγραμμάτων για τα Ειδικά Νηπιαγωγεία, τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).

Έχει κατατεθεί πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης για τη δημιουργία προσβάσιμου έντυπου και ψηφιακού υλικού συμβατού με τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών γενικής εκπαίδευσης, ενώ θα γίνει μια σημαντική επένδυση για την ενίσχυση όλων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) με τεχνολογικό εξοπλισμό.

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, και παρά την πανδημία, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης λειτούργησαν αδιάκοπα δια ζώσης, ενώ προτεραιοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τους κατά τον εμβολιασμό, ως η πρώτη ομάδα της εκπαιδευτικής κοινότητας που εντάχθηκε στην εμβολιαστική περίοδο.

Σε δήλωσή της, η Νίκη Κεραμέως σημείωσε πως «δέσμευσή μας είναι η ισότιμη, συμπεριληπτική πρόσβαση παιδιών και νέων με αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σε αυτή την κατεύθυνση, σχεδιάζουμε δράσεις εδραίωσης ενός συστήματος ενταξιακής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, μέσω αποτελεσματικών μέτρων υποστήριξης και ενδυνάμωσης που θα παρέχονται σε όλα τα μαθησιακά περιβάλλοντα. Όλοι μαζί θα εργαστούμε και στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης προσβασιμότητας του εκπαιδευτικού υλικού. Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στα παιδιά με αναπηρία και στις οικογένειές τους, αρωγοί στις προσπάθειες για την πρόοδό τους».

Πηγή: naftemporiki.gr