Accessibility Tools

Skip to main content

Δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες: “Να κατοχυρωθούν ως ειδική κατηγορία στα σωφρονιστικά ιδρύματα, όπως οι γυναίκες και οι ανήλικοι” τονίζει ο ΣτΠ

Σοβαρά προβλήματα για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία καταγράφονται στην ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ) για το 2022 που εκδόθηκε πρόσφατα.

Μεταξύ αυτών είναι και οι κρατούμενοι με αναπηρία, όπου όπως αναφέρεται διαπιστώνεται «απουσία κρατικής μέριμνας για την ειδική μεταχείριση των κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα που παρουσιάζουν αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, οι οποίοι απλώς παρακολουθούνται τακτικά από το ιατρείο του καταστήματος και βασίζονται στην εθελοντική παροχή βοήθειας από συγκρατούμενους τους για τη διεκπεραίωση των καθημερινών τους αναγκών».

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά έκθεση από την ανάθεση στον Συνήγορο του Πολίτη της ειδικής αρμοδιότητας για την εξωτερική, ανεξάρτητη παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

Α. Ποττάκης: «Υπάρχουν θετικές εξελίξεις, αλλά τα προβλήματα παραμένουν»

«Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης εστιάζουν σε παρεμβάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής στους τομείς της εκπαίδευσης και της εργασίας, αποτυπώνουν θετικές εξελίξεις στη κατοχύρωση του δικαιώματος προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, αλλά και καταγράφουν προβλήματα στην πιστοποίηση της αναπηρίας καθώς και στην φορολογική, κοινωνικο-ασφαλιστική και προνοιακή μεταχείριση των αναπήρων. Ειδική αναφορά γίνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν παιδιά με αναπηρία, καθώς και κρατούμενοι, ενώ επισημαίνεται η ενίσχυση του πλαισίου για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αντιμετωπίζουν εκλογείς με αναπηρία» τονίζει ο επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης.

Και προσθέτει πως «ο σεβασμός στα δικαιώματα των συμπολιτών μας με αναπηρία, είναι, άλλωστε, και ζήτημα συλλογικής αλλά και ατομικής κουλτούρας. Ο Συνήγορος του Πολίτη, υπηρετώντας τη συνταγματική του αποστολή, θα βρίσκεται σταθερά και αποφασιστικά, στην πρώτη γραμμή της προάσπισης, προώθησης και προαγωγής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία».

Κρατούμενοι με αναπηρία: «Επιβάλλεται η λήψη μέτρων εντός του σωφρονιστικού καταστήματος με διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών»

Ιδιαίτερη μνεία κάνει ο Συνήγορος του Πολίτη στους κρατούμενους με αναπηρία. «Αν και αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στη συμμετοχή τους στην εργασιακή και κοινωνική ζωή της φυλακής, λόγω και του μάλλον περιορισμένου αριθμού τους (δεν υπάρχει ακριβής αριθμός), δεν έχουν καταγραφεί ως ειδική κατηγορία και δεν φαίνεται να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη στην οργάνωση και δομή των σωφρονιστικών καταστημάτων και τη διαμόρφωση του πλαισίου μεταχείρισης των κρατουμένων» τονίζεται στην έκθεσή του.

«Ζητήματα προκύπτουν επίσης και σε σχέση με την φαρμακευτική περίθαλψη και τη διεξαγωγή κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων που απαιτεί η κατάσταση της υγείας τους» σημειώνει.

Επισημαίνει δε πως «η υποχρέωση λήψης ειδικών μέτρων για τους κρατούμενους με αναπηρία και οι νομικές συνέπειες της παραβίασής της, καταγράφονται αναλυτικά στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)».

Οι προτάσεις της ανεξάρτητης Αρχής

Ο Συνήγορος τονίζει ότι «επιβάλλεται η λήψη μέτρων εντός του σωφρονιστικού καταστήματος για τους κρατούμενους με σωματική αναπηρία, ανάλογα με τον βαθμό αυτής, με διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών στο σωφρονιστικό κατάστημα για την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης και περίθαλψης (ειδικές τουαλέτες στα κελιά, ειδικοί όροι επισκεπτηρίου, ευχερής πρόσβαση στο ιατρείο)».

Προσθέτει, επίσης, πως «σε περίπτωση που η αναπηρία συνεπάγεται αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, είναι επιτακτική η λήψη επιπλέον μέτρων για την κάλυψη των εξατομικευμένων καθημερινών αναγκών που απορρέουν από την αδυναμία αυτή και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλο τρόπο. Τα παραπάνω έχουν επιβεβαιωθεί και στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόληψης Βασανιστηρίων (CPT), έπειτα από επαναληπτικές επισκέψεις της (2005, 2007, 2009) στις ελληνικές φυλακές και ειδικότερα στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού».

Για το λόγο αυτό ο στο «προτείνει τη δημιουργία, στο πλαίσιο των λειτουργούντων σωφρονιστικών καταστημάτων, ειδικής δομής με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών κρατουμένων με αναπηρία ή αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης. Επίσης, προτείνει την κατοχύρωσή τους στον Σωφρονιστικό Κώδικα, ως ειδικής κατηγορίας, όπως οι γυναίκες και οι ανήλικοι, και τη θεσμοθέτηση ρητής υποχρέωσης ειδικής μέριμνας γι’ αυτούς».

Πηγή : dikastiko.gr