Οδηγός μεθοδολογίας συμβουλευτικών υπηρεσιών επανένταξης

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ δημιούργησε ένα χρηστικό εργαλείο που απευθύνεται σε ανθρώπους που ασχολούνται με την Συμβουλευτική και την κοινωνική επανένταξη αποφυλακισμένων και γενικότερα σε όσους έχουν επαγγελματικό ενδιαφέρον αναφορικά με τη συγκεκριμένη ευπαθή κοινωνική ομάδα.

Οδηγός μεθοδολογίας συμβουλευτικών υπηρεσιών επανένταξης