Διακρίσεις: Πολιτικές - Νομικό Πλαίσιο - Πρακτική εφαρμογή

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Η επιστροφή των κρατουμένων στη ζωή «μπροστά απ’ τα κάγκελα» σηματοδοτεί, βέβαια, την ανάκτηση της ελευθερίας τους, χωρίς, ωστόσο, αυτό να σημαίνει ότι η σκιά του παρελθόντος σταματά να τους ακολουθεί.

Αντίθετα, οι σωρευμένες εμπειρίες πολλαπλών διακρίσεων, απορρίψεων και αποκλεισμών, που έχουν υποστεί πριν από τον εγκλεισμό αλλά και κατά τη διάρκειά του, συμπυκνώνονται τη στιγμή της αποφυλάκισης στο ποινικό στίγμα και το ποινικό μητρώο, που επίσημα το κατοχυρώνει.

Οδηγός με θέμα: «Διακρίσεις: Πολιτικές - Νομικό Πλαίσιο - Πρακτική εφαρμογή»