Ειδικό Βοήθημα Σε Όσους Εξέτισαν Ποινή Στερητική Της Ελευθερίας

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Οι αποφυλακισμένοι δικαιούνται να λάβουν επίδομα από τον ΟΑΕΔ . Για να πάρει ο αποφυλακισμένος το επίδομα του ΟΑΕΔ θα πρέπει αρχικά να επισκεφθεί το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ της περιοχής του για να βγάλει κάρτα ανεργίας έχοντας μαζί του :

♦ Την ταυτότητά του

♦ Το έγγραφο απόδοσης ΑΦΜ

♦ Το αποφυλακιστήριο του 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους.

Δεν είναι δικαιούχοι:

Τα άτομα που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας μικρότερη των δύο μηνών

Τα άτομα των οποίων διακόπηκε η έκτιση της ποινής με τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης

Τα άτομα για τα οποία έχουν αρνητική εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού των φυλακών ή του Δ/ντή των φυλακών, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτές Κοινωνική Υπηρεσία.

Οι σύμφωνα με το άρθρο 88 και 90 του Ποινικού Κώδικα υπότροποι και καθ’ έξιν εγκληματίες, αντίστοιχα.Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται με απόφαση του Δ/ντη της αρμόδιας Υπηρεσίας παροχών του ΟΑΕΔ ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται στην Υπηρεσία Παροχών του τόπου κατοικίας του, μέσα σε δύο μήνες από την λήξη της ποινής.

Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 2013 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 9.977,99 €) όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης .

2) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

3) Αποφυλακιστήριο.

4) Έκθεση κοινωνικής λειτουργού ή Δ/ντή Φυλακών.

5) ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ• παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89.• Υ.Α. 30659/31-3-1989• Υ.Α. 32827/2-11-1993

πηγή:oaed.gr

Προγράμματα του ΟΑΕΔ για Αποφυλακισμένους

Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει καταρτίσει Προγράμματα για Αποφυλακισμένους:

Τα Προγράμματα αφορούν Επιδοτούμενες θέσεις Εργασίας και Επιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (επισκεφθείτε το site του ΟΑΕΔ)