Accessibility Tools

Skip to main content

«Μετά τη φυλακή, τι;»

Αντιμετωπίζουν στη μεγάλη τους πλειονότητα πρόβλημα στέγης και φυσικά σταθερής εργασίας. Πολλοί -ευτυχώς- έχουν υποστήριξη από το οικογενειακό τους περιβάλλον και προσπαθούν να βρουν λύσεις. Να γεμίσουν τα μεγάλα κενά της ζωής τους

Η πανδημία του κορονοϊού έχει σαρώσει κάθε εναπομείνασα κοινωνική δομή, έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες, αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους χωρίς στοιχειώδη περίθαλψη και δημιούργησε ήδη τις συνθήκες μιας ακόμη μεγαλύτερης κρίσης σε κάθε τομέα της καθημερινής ζωής.

Το πρόγραμμα «Μετά τη φυλακή, τι;» της «ΑΡΣΙΣ»*, που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς κυρίως και εθνικούς πόρους, προσπαθεί να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες των ανθρώπων που αποφυλακίζονται.

Παρά τις συνθήκες lockdown που επικράτησαν για περίπου έναν χρόνο, το γραφείο λειτούργησε καθημερινά με ραντεβού, τηλεφωνικά ή διαδικτυακά.

Από τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι τον Μάρτιο του 2021 το Γραφείο Υποστήριξης Αποφυλακισμένων της ΑΡΣΙΣ παρείχε βοήθεια σε 128 άτομα συνολικά. Από τους 18 αποφυλακισμένους που αναζήτησαν δουλειά οι 13 βρήκαν. Εξι από αυτούς αξιοποίησαν το πρόγραμμα επιδότησης ΕΚΟ του ΟΑΕΔ, οι υπόλοιποι βρήκαν εργασία στον ιδιωτικό τομέα χωρίς επιδότηση και ένας ξεκίνησε δική του επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι αριθμοί μαρτυρούν
Οι άνθρωποι που απευθύνθηκαν στο Γραφείο Υποστήριξης Αποφυλακιζομένων και Κρατουμένων είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 45 χρόνια, ήταν άγαμοι ή διαζευγμένοι (80,5%), αντιμετώπιζαν σε μεγάλο βαθμό πρόβλημα στέγης (άστεγοι 26,5%, φιλοξενούμενοι σε φιλικά ή συγγενικά σπίτια 34,7%), ήταν απόφοιτοι Δημοτικού (36,7%), Γυμνασίου (20,4%) ή Λυκείου (30,6%), ενώ η μέση διάρκεια του εγκλεισμού τους στη φυλακή ήταν δύο χρόνια και τρεις μήνες.

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αποφυλακιζόμενοι που έρχονται στο Γραφείο Υποστήριξης Αποφυλακιζομένων και Κρατουμένων είναι σε ένα μεγάλο ποσοστό (65%) το πρόβλημα της στέγης. Πιο συγκεκριμένα, το 25,5% έχει παντελή έλλειψη στέγης, το 33,3% φιλοξενείται σε φιλικό περιβάλλον και ένα 5,9% σε δομές φιλοξενίας», λέει η ψυχολόγος, συντονίστρια του Γραφείου Υποστήριξης Αποφυλακιζομένων και Κρατουμένων της ΑΡΣΙΣ, Κλειώ Σαββάκη.

«Δεύτερο σημαντικό πρόβλημα είναι τα προβλήματα υγείας, με ένα 25% να αντιμετωπίζει ζητήματα υγείας -σωματικής και ψυχικής. Ενα τρίτο πρόβλημα είναι το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και η έλλειψη δεξιοτήτων, με το 60% των ατόμων να έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ ένα 6% είναι αναλφάβητοι. Η ύπαρξη νομιμοποιητικών εγγράφων αποτελεί για το 21% των ατόμων πρόβλημα στη διαδικασία της επανένταξης. Από τη στιγμή που οι αποφυλακιζόμενοι έρχονται στο Γραφείο Υποστήριξης Αποφυλακιζομένων και Κρατουμένων ξεκινάει η διαδικασία της υποστήριξής τους σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από τη σύμβουλο ψυχολόγο, η οποία είναι το πρόσωπο αναφοράς για τον κάθε ωφελούμενο και δρομολογεί διαδικασίες αντιμετώπισης θεμάτων -στέγασης, προνοιακών επιδομάτων ΟΑΕΔ, θέματα υγείας, απεξάρτησης- μέσω της διασύνδεσης των ατόμων με τις κατάλληλες δομές και υπηρεσίες. Σε πολλές περιπτώσεις η σύμβουλος-ψυχολόγος χρειάστηκε να συνοδεύσει ωφελούμενους σε δημόσιες υπηρεσίες λειτουργώντας και η ίδια ως ζωντανό παράδειγμα εκπαίδευσης αναφορικά με το πώς γίνεται η επικοινωνία με μια υπηρεσία. Αυτή αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με τις διαδικασίες και για την αγορά εργασίας, αλλά και με τον/την φοροτεχνικό και νομικό σύμβουλο του γραφείου και με την εργασιακή σύμβουλο. Η εμπειρία έχει δείξει όσον αφορά την εύρεση εργασίας ότι όταν το άτομο έχει ως ξεκάθαρο στόχο του την εργασία και συνεργάζεται με τις συμβούλους, ένα μεγάλο ποσοστό μέσα σε διάστημα περίπου δύο μηνών βρίσκει εργασία».

Ενα από τα ζητήματα που προκύπτουν για κάποιον που έχει αποφυλακιστεί και θέλει να επανενταχθεί είναι η διάρκεια και η συνέχεια της υποστήριξης που του παρέχεται. Σημαντικό -ίσως τον σημαντικότερο- ρόλο στην επίπονη διαδικασία παίζει η υποστήριξη από την οικογένεια και τους φίλους.

● Η Κοινωνική Υπηρεσία Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων και το Γραφείο Υποστήριξης Αποφυλακιζομένων και Κρατουμένων της ΑΡΣΙΣ λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συν-Ανθρωπος», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Πηγή : efsyn.gr