«Το μέλλον μιας κοινωνίας διέπεται από τον τρόπο που μεταχειρίζεται τα μέλη της που είναι πιο ευάλωτα. Ως εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, έχουμε την υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό του, έχει το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, στην ισότητα και την προστασία, από τη βία και τις διακρίσεις»