Accessibility Tools

Skip to main content

Το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο θα μειώσει περαιτέρω τα δικαιώματα των ανθρώπων σε κίνηση

Οι μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν σήμερα από την ΕΕ σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο θα γυρίσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το άσυλο δεκαετίες πίσω και θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερο ανθρώπινο πόνο, δήλωσε η Διεθνής Αμνηστία.

Η σημερινή πολιτική συμφωνία σχετικά με σειρά νομοθετικών προτάσεων, θα μεταρρυθμίσει την πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο μέσω μιας σειράς κανονισμών που θα διέπουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη ανταποκρίνονται στους ανθρώπους που φθάνουν στην Ευρώπη. Η συμφωνία που επετεύχθη σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μειώσει τα δικαιώματα των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνηση.

Η συμφωνία αυτή θα γυρίσει δεκαετίες πίσω την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ασύλου. Το πιθανό αποτέλεσμά της θα είναι η αύξηση των δυσχερειών σε κάθε βήμα του ταξιδιού ενός ανθρώπου για την αναζήτηση ασύλου στην ΕΕ.

Eve Geddie, Διευθύντρια του Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεσμών της Διεθνούς Αμνηστίας

“Αυτή η συμφωνία θα γυρίσει δεκαετίες πίσω το ευρωπαϊκό δίκαιο περί ασύλου. Το πιθανό αποτέλεσμά της είναι η αύξηση των δυσχερειών κάθε βήμα του ταξιδιού ενός ανθρώπου για την αναζήτηση ασύλου στην ΕΕ. Από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από τις χώρες εκτός ΕΕ, την πρόσβασή τους στο άσυλο και τη νομική υποστήριξη στα ευρωπαϊκά σύνορα, έως την υποδοχή τους εντός της ΕΕ, η συμφωνία αυτή έχει σχεδιαστεί για να καταστήσει δυσκολότερη την πρόσβαση των ανθρώπων στην ασφάλεια”, δήλωσε η Eve Geddie, διευθύντρια του Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεσμών της Διεθνούς Αμνηστίας.
Το Σύμφωνο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλέσει τη de facto κράτηση περισσότερων ανθρώπων στα σύνορα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με παιδιά και ανθρώπων σε ευάλωτες καταστάσεις. Θα μειωθούν οι εγγυήσεις για τους ανθρώπους που ζητούν άσυλο στην ΕΕ, με περισσότερους ανθρώπους να διοχετεύονται μέσω υποβαθμισμένων συνοριακών διαδικασιών ασύλου, αντί να λαμβάνουν δίκαιη και πλήρη αξιολόγηση των αιτημάτων τους για άσυλο.”
Το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση υπολείπεται επίσης της συγκεκριμένης στήριξης των κρατών όπου οι άνθρωποι φτάνουν για πρώτη φορά στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Ισπανίας ή της Ελλάδας. Αντί να δοθεί προτεραιότητα στην αλληλεγγύη μέσω μετεγκαταστάσεων και ενίσχυσης των συστημάτων προστασίας, τα κράτη θα μπορούν απλώς να πληρώνουν για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων ή να χρηματοδοτούν χώρες εκτός ΕΕ για να εμποδίζουν τους ανθρώπους να φτάσουν στην Ευρώπη.
Η συμφωνία που επετεύχθη σήμερα επιτρέπει επίσης στις χώρες να μην εφαρμόζουν ένα ευρύ φάσμα κανόνων της ΕΕ για το άσυλο σε περιόδους αυξημένων αφίξεων και σε περίπτωση της λεγόμενης “εργαλειοποίησης” των μεταναστών ή “ανωτέρας βίας”. Αυτές οι εξαιρέσεις κινδυνεύουν, στην πράξη, να παραβιάσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από το προσφυγικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπονομεύουν μια κοινή, ανθρώπινη ανταπόκριση σε ανθρώπους που χρήζουν προστασίας, θέτουν ανθρώπους σε κίνδυνο σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κινδυνεύουν να εξομαλύνουν δυσανάλογα μέτρα έκτακτης ανάγκης στα ευρωπαϊκά σύνορα, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο προηγούμενο για το δικαίωμα στο άσυλο σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ταυτόχρονα, η συμφωνία αυτή ενισχύει την εξάρτηση της ΕΕ από κράτη πέραν των συνόρων της για τη διαχείριση της μετανάστευσης, βασιζόμενη στις πρόσφατες συμφωνίες με την Αλβανία, τη Λιβύη, την Τυνησία και την Τουρκία. Αντί να επενδύσει στην αξιοπρεπή υποδοχή εντός της ΕΕ και να επεκτείνει τις ασφαλείς και κανονικές οδούς που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να φτάσουν στην προστασία στην Ευρώπη χωρίς να βασίζονται σε επικίνδυνα ταξίδια, αυτό ισοδυναμεί με ένα ακόμη βήμα προς την εξωτερίκευση του ελέγχου των συνόρων και την αποφυγή των ευθυνών της Ευρώπης για την προστασία των προσφύγων/προσφυγισσών.
Η Διεθνής Αμνηστία καλεί εδώ και καιρό τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να θέσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για τις μεταρρυθμίσεις της ΕΕ στον τομέα του ασύλου. Ωστόσο, μετά από χρόνια πολύπλοκων διαπραγματεύσεων, η ΕΕ κινδυνεύει τώρα να διολισθήσει σε ένα σύστημα που χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από το σημερινό“.
Το Σύμφωνο δεν θα επιλύσει τα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συστήματα ασύλου στην ΕΕ, όπως η υποεπένδυση στα συστήματα ασύλου και υποδοχής, οι παράνομες και συχνά βίαιες απωθήσεις, οι πολιτικές που στερούν από τους ανθρώπους το δικαίωμα στο άσυλο και η ατιμωρησία στα σύνορα της ΕΕ. Χωρίς ανανεωμένη δέσμευση για την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ και τη διασφάλιση της λογοδοσίας για τις επαναπροωθήσεις και άλλες παραβιάσεις, το Σύμφωνο δεν θα κάνει τίποτα για τη βελτίωση της προστασίας των αιτούντων/αιτουσών άσυλο στην Ευρώπη – ούτε για τη βελτίωση της κοινής ευρωπαϊκής αντιμετώπισης της μετανάστευσης. Συνεχίζουμε να καλούμε την ΕΕ να αντιμετωπίσει αυτές τις καλά τεκμηριωμένες παραβιάσεις και να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει μια συμβατή με τα ανθρώπινα δικαιώματα, βιώσιμη και με επαρκείς πόρους απάντηση στους ανθρώπους που φθάνουν στα σύνορα της Ευρώπης“.

Ιστορικό

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με αρκετούς βασικούς φακέλους του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, συμπεριλαμβανομένων: του κανονισμού για τις διαδικασίες ασύλου (APR), του κανονισμού για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης (AMMR), του κανονισμού για τον έλεγχο, του κανονισμού για την κρίση και την ανωτέρα βία και του κανονισμού Eurodac.
Ωστόσο, οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ η επίσημη έγκριση αναμένεται πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2024.

amnesty.org/en

Πηγή: socialpolicy.gr