Άνοιξε η πλατφόρμα υποτροφιών του EAΠ για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του ΕΑΠ και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, το ΕΑΠ ανακοινώνει την προσφορά 35 θέσεων φοίτησης στα 8 Προπτυχιακά, 1 ειδικό Πρόγραμμα και 38 Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2020.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την 25η Αυγούστου μέχρι και τη 2α Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Δικαιούχοι των εν λόγω υποτροφιών δύναται να είναι:

  • Ρομά που διαβιούν σε καταυλισμούς και συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού ή ακραίας φτώχειας, καθώς και Ρομά που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης.
  • Ωφελούμενοι λόγω αστεγίας.
  • Πρώην φιλοξενούμενοι ή φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ανά ομάδα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

I.        Οι Ρομά υποβάλουν την αίτηση μέσω Παραρτήματος Ρομά ή  Κέντρου Κοινότητας  εφόσον διαβιούν σε συνθήκες,  που παραπέμπουν σε κοινωνικό αποκλεισμό και προσκομίζουν:

1.    Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

2.    Στη συνέχεια το Παράρτημα Ρομά/Κέντρο Κοινότητας προωθεί έγγραφο προς την Γενική Γραμματεία, που βεβαιώνει την υποβληθείσα  αίτηση από τον δυνάμει ωφελούμενο.

3.    Για τους Ρομά διαμεσολαβητές, προσκόμιση βεβαίωσης της ιδιότητας τους από τον αρμόδιο Φορέα στον οποίο παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

II.        Οι ωφελούμενοι λόγω αστεγίας θα πρέπει να έχουν καταγραφεί από Δήμο ή από κέντρο φιλοξενίας αστέγων τουλάχιστον μία φορά /τα τελευταία 3 έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και να έχουν λάβει  ή να λαμβάνουν σχετικές υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης από Δημόσια Δομή ή φορέα κοινωνικής μέριμνας και στήριξης. Για την απόδειξη αυτού θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να υποβάλουν:

Βεβαίωση αστεγίας από Δήμο, ή βεβαίωση από Δομή φιλοξενίας ή ξενώνα αστέγων, ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να αποδείξει παρούσα ή παρελθούσα κατάσταση αστεγίας.

III.        Οι πρώην φιλοξενούμενοι ή φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας, θα πρέπει με την αίτησή τους να υποβάλουν:

1.    Βεβαίωση της δομής παιδικής προστασίας στην οποία φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούνται.

2.    Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να αποδείξει τη φιλοξενία.

Για  να υποβάλετε αίτηση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.eap.gr

Σημείωση:

α. Κάθε υποψήφιος δύναται να δηλώσει ως δύο Θεματικές Ενότητες

β. Οι οδηγίες καταβολής της οικονομικής συμμετοχής, δεν αφορούν τους ενδιαφερόμενους της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΕΑΠ «η  πρωτοβουλία αυτή πηγάζει από την επιθυμία των δύο πλευρών να συμβάλλουν από κοινού στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, που βιώνουν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Μέσω του πρωτοκόλλου κατοχυρώνεται  η ετήσια δωρεάν φοίτηση 35 συμπολιτών μας (Ρομά, άστεγοι, πρώην φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας) σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ».

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, αποστολή της οποίας είναι η εξειδίκευση και εφαρμογή ενός συνολικού, αποτελεσματικού, δίκαιου και βιώσιμου μοντέλου κοινωνικής αλληλεγγύης για τις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού και το ΕΑΠ, το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο με σειρά ενεργειών του αναδεικνύει τον κοινωνικό του ρόλο,  ένωσαν τις δυνάμεις τους στον κοινό σκοπό.