Στην Ελλάδα του 2020 η μία στις δύο γυναίκες δε δουλεύει

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Η Μαρία Συρεγγέλα, Γ.Γ. Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας  αναλύει σε ποιο σημείο βρισκόμαστε ως προς την πραγματική ισότητα στην Ελλάδα. Μόνο το 49% των γυναικών απασχολούνται, την ίδια ώρα που οι άνδρες καταλαμβάνουν το 70%.

Όσον αφορά τον τομέα της εργασίας η Ελλάδα συγκεντρώνει 64,2 μονάδες καταλαμβάνοντας την προτελευταία θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της ΕΕ (βελτίωση κατά 1,7 μονάδες από το 2005). Μόνο το 49% των γυναικών στην Ελλάδα (ηλικίας 20-64) απασχολούνται, την ίδια ώρα που οι άνδρες καταλαμβάνουν το 70% στον τομέα της εργασίας.

Τα στοιχεία που μας παραθέτει η Μαρία Συρεγγέλα, είναι αποκαλυπτικά και ενδεικτικά της κατάστασης.

«Σύμφωνα και με τον Δείκτη Ισότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων: Το ποσοστό εργασίας (ατόμων ηλικίας 20-64 ετών) είναι 49% για τις γυναίκες και 70% για τους άνδρες. Με το συνολικό ποσοστό εργασίας στο 60%, η Ελλάδα δεν έχει επιτύχει τον εθνικό στόχο της Ε.Ε. για την εργασία που αγγίζει το 70%.Το ποσοστό πλήρους απασχόλησης μειώθηκε από 34% σε 31% για τις γυναίκες και από 61% σε 48% για τους άνδρες μεταξύ 2005 και 2017, μειώνοντας το χάσμα μεταξύ των φύλων (από 27 ποσοστιαίες μονάδες στις 17 μονάδες).

Μεταξύ γυναικών και ανδρών σε ζευγάρια με παιδιά, το χάσμα είναι έξι φορές μεγαλύτερο από ό, τι σε ζευγάρια χωρίς παιδιά (31%. και 5 % αντίστοιχα). Δύο φορές περισσότερες γυναίκες (14%) εργάζονται με μερική απασχόληση σε σχέση με τους άνδρες.Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες εργάζονται 39 ώρες την εβδομάδα και οι άνδρες 44 ώρες.

Η άνιση συγκέντρωση γυναικών και ανδρών σε διάφορους τομείς της αγοράς εργασίας παραμένει ένα ζήτημα: Το 23% των γυναικών εργάζεται στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική εργασία, σε σύγκριση με το 8% των ανδρών. Λιγότερες γυναίκες (4%) από τους άνδρες (20%) εργάζονται στα επαγγέλματα επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM).

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων είναι η διαφορά του μέσου ακαθάριστου ωριαίου μισθού μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλη την οικονομία. Στην Ελλάδα, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων ανέρχεται σε 15,5% (ο μέσος όρος του αντίστοιχου χάσματος στην Ε.Ε. είναι 16,3%).

Το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών είναι 9%.Στο διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας 8% (έναντι 7% και 0% το 2005). Οι γυναίκες αποτελούν το 13% των μελών των διοικητικών συμβουλίων οργανισμών που χρηματοδοτούν την έρευνα. Το 20% των μελών του διοικητικού συμβουλίου δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.

Συμπερασματικά κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η εξισορρόπηση επαγγελματικής με την προσωπική/οικογενειακή ζωή και η ενίσχυση της γυναικείας εργασίας».

Πηγή: news247.gr