Κορονοϊός: Περισσότερο ευάλωτες οι γυναίκες εργαζόμενες εν μέσω πανδημίας

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Τι δείχνει η έρευνα του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο παρακολουθώντας στενά όλες τις εξελίξεις και τις αλλαγές που έχει επιφέρει η εμφάνιση και η ταχύτατη εξάπλωση του COVID-19 στον τρόπο ζωής μας και με σκοπό πάντα τη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις αλλαγές που θα διαμορφώσουν την επόμενη μέρα, σε συνεργασία με την Επιτροπή Women in Business (WIB) προχώρησε στη διεξαγωγή έρευνας για τις επιπτώσεις του COVID-19 στην καθημερινότητα αλλά και την εργασία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 23/4/2020 έως 01/5/2020 και συγκέντρωσε 546 συμμετέχοντες εκ των οποίων το 68% ήταν γυναίκες και το 32% άνδρες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αν και οι συνέπειες της πανδημίας του COVID-19 θα πλήξουν όλους τους ανθρώπους περισσότερο αντιμέτωπες με την ανεργία θεωρείται ότι θα βρεθούν οι γυναίκες.

Επίσης αν και το lockdown και η τηλε-εργασία επιβαρύνει τον προσωπικό χρόνο και των δύο φύλων, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων υποστηρίζει ότι επιβαρύνεται περισσότερο ο προσωπικός χρόνος των γυναικών οι οποίες αυτό το διάστημα συνδέονται ακόμα πιο έντονα με τον παραδοσιακό τους ρόλο της φροντίδας του σπιτιού. Το 27% των ανδρών αναφέρει ότι η γυναίκα αναλαμβάνει το διάβασμα των παιδιών συνήθως, αλλά μόλις 11% των γυναικών αναφέρει ότι το διάβασμα των παιδιών γίνεται και από τους δύο γονείς εξίσου. Το 36% των ανδρών αναφέρει ότι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών γίνεται και από τους δύο γονείς εξίσου, ενώ αυτό το υποστηρίζει μόλις το 18% των γυναικών.

Η πανδημία αφορά όλους τους Έλληνες, και θα επιδράσει, πιθανόν καταλυτικά, στις ζωές όλων των Ελλήνων. Αναμένεται όμως να πλήξει δυσανάλογα τις γυναίκες, αν και δεν θα αφήσει ίσως κανέναν αλώβητο. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, πρέπει να γίνουν καίρια βήματα για την ενδυνάμωση, την ενίσχυση και την ενθάρρυνση της γυναικείας απασχόλησης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνουν βήματα ώστε η ενασχόληση της γυναίκας με την μη αμειβόμενη εργασία στο σπίτι, με τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, να μην γίνεται η τροχοπέδη στη δική της επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη.