Έντυπο για την βία κατά των Γυναικών από το ΚΕΘΙ

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας επικαιροποίησε και επανέκδωσε το Φυλλάδιο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων που απευθύνεται στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας (π.χ σωματική βία, ψυχολογική βία, σεξουαλική κακοποίηση).

Είναι μικρού μεγέθους, πεντάπτυχο, με στόχο να χωρά ακόμα και σε μια τσέπη.

Μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την βία κατά των Γυναικών στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΙ πατώντας εδώ