Accessibility Tools

Skip to main content

Τηλεόραση της Υγείας Healthflix και app Σύμβουλος Υγείας: Έρχονται τον Ιούνιο του 2025

Με σύγχρονους τρόπους το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να βελτιώσει την υγεία των Ελλήνων πολιτών. Πώς; Θέτοντας σε εφαρμογή δύο νέες ψηφιακές δράσεις ενημέρωσης και την εξατομικευμένης παρέμβασης πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), την οποία υπογράφουν οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας, Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία των δύο εργαλείων Υγείας, του Healthflix και του Συμβούλου Υγείας, για τη βελτίωση της υγείας των Ελλήνων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα δύο παραπάνω ψηφιακά μέσα που θα αναπτυχθούν έως το τέλος Ιουνίου του 2025, έχουν σκοπό να διανέμουν ενημερωτικό και επιμορφωτικό περιεχόμενο με αντικείμενο την Υγεία και στόχο τη βελτίωση των δεικτών υγείας των πολιτών, μέσω της ενημέρωσης, της πρόληψης και του προσυμπτωματικού ελέγχου.

Ο «Σύμβουλος Υγείας» ή αλλιώς Myhealthdata app είναι μια δωρεάν εφαρμογή για έξυπνα κινητά, η οποία θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του πολίτη, θα αντλεί δεδομένα από εκεί και σε συνδυασμό με το ηλικιακό προφίλ, τους παράγοντες κινδύνου που αντιμετωπίζει ανάλογα με τον τρόπο ζωής του και το ιατρικό ιστορικό του, θα καθοδηγεί τον χρήστη υπενθυμίζοντάς του -μεταξύ άλλων- τις προληπτικές εξετάσεις στις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεται. Επίσης, θα λειτουργεί και ως υπενθύμιση για τη φαρμακευτική αγωγή.

Το Healthflix από την άλλη είναι -κατά το Netflix– μια τηλεοπτική πλατφόρμα η οποία θα παράγει τηλεοπτικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό με περιεχόμενο Υγείας. Θα περιέχει βίντεο και προγράμματα για το πως μπορεί κανείς να βελτιώσει τις συμπεριφορές υγείας κλπ αλλά και για το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση και άλλα διαθέσιμα εργαλεία τα οποία ο πολίτης δεν χρησιμοποιεί.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση:

Το app «Σύμβουλος Υγείας»

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, ως πύλη διεπαφής του πολίτη με τη δημόσια υγεία, ιδίως διά της προσωποποιημένης ενημέρωσής του για θέματα υγείας και κυρίως μέσω:

* Της γενικής ενημέρωσης και ενδυνάμωσης, ανά θεματολογία, για τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου για τα χρόνια νοσήματα,

* Της ειδικής ενημέρωσης για την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο,

* Της δημιουργίας προφίλ υγείας πολίτη,

* Της δημιουργίας ημερολογίου για τον προγραμματισμό και την υπενθύμιση προληπτικών υπηρεσιών στην υγεία,
της δυνατότητας επίλυσης αποριών δια κειμένου ερωτοαπαντήσεων, αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή κέντρου εξυπηρέτησης και

* Της σύνταξης Ατομικής Έκθεσης Υγείας

Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόληψης και του προσυμπτωματικού ελέγχου.

Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα συνδέεται με τρίτα συστήματα, ώστε να μπορεί να συλλέγει και να αποστέλλει όλα τα απαραίτητα δεδομένα υγείας του πολίτη.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί κέντρο εξυπηρέτησης, το οποίο αφορά στην εξυπηρέτηση κυρίως προσωπικών ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας για θέματα χρήσης και λειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος, όπως η δημιουργία ειδικά οριζόμενων προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου από προσωπικούς ή θεράποντες ιατρούς και η σύνταξη και αξιοποίηση της Ατομικής Έκθεσης Υγείας.

Για τη δημιουργία και ανά διετία επικαιροποίηση του βασικού πληροφοριακού υλικού του συστήματος, όπως είναι το γενικό πληροφοριακό υλικό και οι τρόποι πρόληψης ανά θεματολογία, συγκροτούνται δύο αντίστοιχες ομάδες (Ομάδα Αρχικής Συγκρότησης και Ομάδα Content Management).

Πλατφόρμα Healthflix: Η «τηλεόραση» της Υγείας

Μέσω της πλατφόρμας θα παρέχεται ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών για θέματα πρόληψης, με ζωντανό περιεχόμενο και video on demand καθώς και δυνατότητα παραπομπής στις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας και διαλειτουργικότητα με κάποιες από αυτές.

Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση του εγγραμματισμού υγείας του πληθυσμού και με αντικείμενο:

* Τη γνωστοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας,

* Την εκπαίδευση τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας για τη χρήση τους,

* Την ενημέρωση για θέματα πανδημίας, υγείας και πρόληψης,

* Την ενημέρωση για τα Προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, την επεξήγηση της ωφέλειάς τους και του τρόπου λειτουργίας τους,

* Την παραπομπή στις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας και

* Τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας με κάποιες από τις ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας, ώστε να δημιουργείται προτεινόμενο προς θέαση περιεχόμενο.’

Οι υποδομές της πλατφόρμας «Healthflix» θα περιλαμβάνουν κυρίως παροχή τηλεοπτικού και κινηματογραφικού περιεχομένου μέσω του Διαδικτύου κατόπιν αιτήματος, επεξεργασία, μεταφόρτωση, αποθήκευση, δημοσίευση και διαχείριση περιεχομένου σε πολλαπλές μορφές και με μεγάλο όγκο, σύνθετη αναζήτηση, φιλτράρισμα, διαμοιρασμό, σχολιασμό και βαθμολογία περιεχομένου από τους χρήστες καθώς και σύσταση περιεχομένου προς τους χρήστες,
πολλαπλές γλώσσες και υποτιτλισμό διαχείριση πολιτικών και περιορισμού ανά γεωγραφικό προσδιορισμό, διαχείριση χρηστών της πλατφόρμας, διαμόρφωση σελίδας, διαχείριση διαφημίσεων, αυτόματη δημιουργία ενημερωτικών δελτίων, αποστολή εξατομικευμένων ειδοποιήσεων, διαχείριση μηνυμάτων, δημιουργία ιστοτόπου άρθρων, ανάλυση της χρήσης της πλατφόρμας, ασφάλεια και εγγραφή χρηστών και διαμόρφωση προσωπικού προφίλ.

Για το video on demand περιεχόμενο του «Healthflix», θα παραχθούν σε στάδια βασικές παραγωγές, όπως εισαγωγικής και γενικής ενημέρωσης, χρήσης των βασικών εφαρμογών και υπηρεσιών υγείας και ειδικού εκπαιδευτικού υλικού.

Τεχνικές προδιαγραφές και συντήρηση

Η πλατφόρμα θα πληροί συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις αναφορικά με:

* Τη μηνιαία κατανάλωση δικτύου,

* Την αποθήκευση, την ποιότητα και την μορφή των βίντεο,

* Την αναπαραγωγή και την εγγραφή ζωντανών πηγών,

* Την εναλλακτική λειτουργία σε περίπτωση προβλήματος και

* Την ασφάλεια

Παράλληλα, θα διασφαλίζεται η ορθή λειτουργικότητά της μέσω της συντήρησης, της διαχείρισης περιεχομένου, της ανάλυσης της χρήσης και της αντιμετώπισης λειτουργικών προβλημάτων.

Η δράση, υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης», με φορέα υλοποίησης την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α), εντάσσεται στο πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πηγή : newsit.gr