Προσφυγή από ΓΣΕΕ κατά του αντεργατικού νόμου

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Eνώ το υπουργείο Εργασίας θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις για την ατομική διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τις απολύσεις, η Συνομοσπονδία ζητεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας να ελέγξει την κυβέρνηση για παραβιάσεις θεμελιωδών διεθνών συμβάσεων.

Στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) προσφεύγει η ΓΣΕΕ για παραβίαση των διεθνών συμβάσεων εργασίας από τον αντεργατικό νόμο 4808/2021 που ψηφίστηκε τον Ιούνιο και χθες τέθηκε σε ισχύ από το υπουργείο Εργασίας με τη δημοσιοποίηση της σχετικής εγκυκλίου, με νωπή ακόμη την υπερψήφιση την Πέμπτη, μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία, και του νομοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης.

Η ΓΣΕΕ κατέθεσε στη ΔΟΕ δυο προσφυγές και κατεπείγον αίτημα άμεσης ενεργοποίησης των ελεγκτικών διαδικασιών της διεθνούς οργάνωσης για το αντεργατικό και απεργοκτόνο, όπως είχε καταγγελθεί από συνδικάτα και αντιπολίτευση, νομοθέτημα που τίθεται σε ισχύ.

Με την πρώτη προσφυγή, η Συνομοσπονδία υποβάλλει εκ νέου τις καταγγελίες της για την παραβίαση των θεμελιωδών Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας για τη συνδικαλιστική ελευθερία και τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με αναφορά τόσο στις παλιές της προσφυγές για τις μνημονιακές αντεργατικές διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ, όσο και στη νέα αντεργατική νομοθεσία που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση της Ν.Δ. στο επίπεδο των ατομικών ρυθμίσεων (χρόνος εργασίας - υπερωρίες και ατομική διευθέτηση, απολύσεις - διευθυντικό δικαίωμα, εργαζόμενοι σε πλατφόρμες), όσο και των συλλογικών ρυθμίσεων (περιορισμοί στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, στην απεργία και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, υποχρεωτική εγγραφή των σωματείων σε κρατικό Μητρώο, με στέρηση δικαιωμάτων σε περίπτωση μη εγγραφής).

Με τη δεύτερη προσφυγή, η ΓΣΕΕ ζητά την ελεγκτική παρέμβαση του ILO, για την αποτροπή της αιφνιδιαστικής απόσχισης/αποκοπής της Επιθεώρησης Εργασίας από το καθ’ ύλην μέχρι σήμερα αρμόδιο υπουργείο Εργασίας με τη μετατροπή της σε «ανεξάρτητη αρχή». Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι η απόσχιση θα αποβεί σε βάρος της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλη την ελληνική επικράτεια και η καταγγελία προς το ILO υποβάλλεται στο πλαίσιο της ευθύνης της, αλλά και του απαιτούμενου κοινωνικού ελέγχου, για την ουσιαστική και απρόσκοπτη πρόσβαση των εργαζομένων στις δημόσιες ελεγκτικές Αρχές με σκοπό τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Η ΓΣΕΕ θα συνεχίσει και θα εντείνει τον αγώνα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την κατάργηση της αντεργατικής νομοθεσίας, υπόσχεται η σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας.
Η εγκύκλιος του υπουργείου

Εν τω μεταξύ το υπουργείο Εργασίας βιάζεται να θέσει σε εφαρμογή το αντεργατικό νομοθέτημα για την ατομική διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις υπερωρίες και τις απολύσεις. Την Παρασκευή, εκδόθηκε η εφαρμοστική εγκύκλιος και το γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας έκανε μια (προφανώς εξωραϊστική) συνόψιση των βασικών διατάξεών του που μεταξύ άλλων προβλέπουν:

■ Ως πλήρες συμβατικό ωράριο επιβεβαιώνονται οι 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Σε 5θήμερη εβδομάδα εργασίας το πλήρες ημερήσιο ωράριο είναι το 8ωρο και για 6ήμερη εβδομάδα οι έξι ώρες και σαράντα λεπτά.

■ Στην ατομική διευθέτηση του χρόνου εργασίας ο εργαζόμενος μπορεί να απασχοληθεί 4 ημέρες την εβδομάδα και 10 ώρες τη μέρα, «ύστερα από αίτηση του εργαζόμενου» (ή ύστερα από αφόρητη πίεση του εργοδότη).

■ Όπου δεν υπάρχει σωματείο ή συλλογική σύμβαση εργασίας η διευθέτηση του χρόνου εργασίας του ν. 1892/1990, μπορεί να εφαρμοστεί «κατόπιν αιτήματος του εργαζόμενου, με ατομική συμφωνία».

■ Ο εργοδότης υποχρεώνεται να υποβάλει τη συμφωνία για διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο «ΕΡΓΑΝΗ». Από την έναρξη λειτουργίας του αναβαθμισμένου ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και μετά, το πρόγραμμα εργασίας που αποτυπώνει το σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας έπειτα από αίτηση του εργαζόμενου, θα καταγράφεται και θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας.

■ Το διάλειμμα θα χορηγείται έπειτα από 4 ώρες εργασίας (αντί για 6 που ίσχυε πριν) και θα έχει ανώτατο όριο τα 30 λεπτά την ημέρα. Ο χρόνος του διαλείμματος δεν αποτελεί χρόνο εργασίας.

■ Καθιερώνεται ενιαία διακοπή χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ωρών για τους εργαζόμενους που απασχολούνται κατά πλήρες ημερήσιο, αλλά διακεκομμένο ωράριο.

■ Επιτρέπεται στους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης να παρέχουν εργασία πέρα από τη συμφωνημένη και σε ώρες που δεν είναι συνεχόμενες με το ωράριό τους, με προσαύξηση 12% επί της αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα.

■ Το όριο των επιτρεπόμενων υπερωριών αυξάνεται στις 150 ώρες τον χρόνο και μέχρι 3 ώρες ημερησίως σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Οι υπερωρίες αμείβονται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

■ Για φέτος οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρεθούν από το νέο όριο των 150 ωρών ετησίως.

■ Σε περιπτώσεις «επείγουσας φύσης εργασίας» μπορεί να χορηγείται άδεια από τον γενικό διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων για υπέρβαση του ορίου των 150 ωρών ετησίως, με προσαύξηση 60%.

■ Η αμοιβή για τις παράνομες υπερωρίες αυξάνεται και ορίζεται στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 120% (από 80% που ήταν πριν).

■ Θεσμοθετείται άδεια άνευ αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα ύστερα από αίτηση του εργαζόμενου, διάρκειας έως 1 έτους, με δυνατότητα παράτασης ύστερα από συμφωνία.

■ Προστίθενται στις επιχειρήσεις που επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό τις Κυριακές σχεδόν όλοι οι κλάδοι: ταχυδρομικές υπηρεσίες, παραγωγή-διανομή υγειονομικού υλικού, φαρμακοβιομηχανία, εφοδιαστική αλυσίδα, data centers, έτοιμο σκυρόδεμα κ.α.

■ Καταργείται από 1-1-2022 η διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών ως προς τις αποζημιώσεις απόλυσης. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, ως μηνιαίος μισθός του εργατοτεχνίτη λογίζονται τα 22 ημερομίσθια, εκτός εάν ήδη αυτός αμείβεται με μηνιαίο μισθό.

■ Στην περίπτωση απόλυσης μετά από προειδοποίηση, ο εργοδότης μπορεί να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την υποχρέωση παροχής εργασίας κατά τον χρόνο της προμήνυσης, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα του εργαζόμενου και χωρίς ο εργοδότης να απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των αποδοχών μέχρι τη λήξη του χρόνου προειδοποίησης.

■ Διευρύνεται η λίστα των περιπτώσεων της άκυρης απόλυσης. Ακυρες είναι οι απολύσεις που οφείλονται σε δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζομένου, σε ενάσκηση νόμιμων δικαιωμάτων του, ή όταν αντίκεινται σε ειδική διάταξη νόμου (π.χ. απολύσεις εγκύων, στρατευμένων, συνδικαλιστών κ.α.).

■ Αντιστρέφεται το βάρος της απόδειξης στο δικαστήριο, δηλαδή εναπόκειται στον εργοδότη να αποδείξει ότι η απόλυση έγινε για κάποιον άλλο λόγο που επιτρέπεται. Προβλέπεται, τέλος, ότι μετά από αίτηση του εργαζόμενου ή του εργοδότη το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει επιπλέον (τριπλάσια) αποζημίωση στον εργαζόμενο, αντί της επαναπρόσληψης.

Η ανακοίνωση, φυσικά, αποσιωπά τις ποικίλες άλλες διευκολύνσεις του νόμου στις απολύσεις, όπως τη στέρηση από το δικαστήριο να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την προσωρινή απασχόληση ή την ευκαιρία που δίνεται στους κακόπιστους εργοδότες να διορθώσουν σε 4 μήνες παρατυπίες στην απόλυση που θα μπορούν να επικαλεστούν στα δικαστήρια οι εργαζόμενοι.

Πηγή:efsyn.gr