ΑΣΕΠ 1Κ/2023: Ολοκληρη η προκήρυξη για 52 θέσεις στο υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 1Κ/2023 του ΑΣΕΠ, η οποία προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 52 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην προκήρυξη μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, Οι ειδικότητες που ζητούνται στην 1Κ/203 προκήρυξη του ΑΣΕΠ είναι οι εξής: 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

ΠΕ Πληροφορικής

ΠΕ Μηχανικών

ΠΕ Νομικών

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

ΤΕ Πληροφορικής

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει τη Δευτέρα 3 Απριλίου και ώρα 08:00 το πρωί και λήγει την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 ώρα 14:00.

Εντός του διαστήματος αυτού οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ, αφού έχουν προμηθευτεί το ειδικό παράβολο των τριών ευρώ που περιγράφεται στην προκήρυξη.

Κατεβάστε την προκήρυξη εδω

Πηγή : e-dimosio.gr