Κορονοϊός: Voucher 600 ευρώ παράταση αιτήσεων

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για παράταση αιτήσεων έως 22 και 25 Απριλίου

για το voucher των 600 ευρώ.

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε πως παίρνει παράταση η διαδικασία ένταξης στην Εργάνη και στην Τηλεκατάρτιση έως τις 22 του Απριλίου με τον τρόπο Α) και έως 25 Απριλίου με τον τρόπο Β)

Αναλυτικά:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Με την με αρ. πρωτ. 351/14-4-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως εξής:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.