Κορονοϊός: τελευταία ημέρα για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Σήμερα λήγει η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης στην ειδική πλατφόρμα

της ΑΑΔΕ myBussinessSupport για τις  επιχειρήσεις που  επιθυμούν να λάβουν την «επιστρεπτέα προκαταβολή».

Οι αιτούντες θα λάβουν ειδοποίηση με την οποία θα ενημερώνονται για τους όρους αποπληρωμής. Σύμφωνα με το  υπουργείου Οικονομικών, η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί σε 5 έτη με περίοδο χάριτος το πρώτο έτος και με χαμηλό επιτόκιο. Το ποσό που θα λάβει κάθε επιχείρηση θα βεβαιωθεί ως οφειλή εφόσον την αποδεχθεί.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 500 άτομα όπως επίσης ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών οι οποίες δεν απασχολούν προσωπικό.

Η «επιστρεπτέα προκαταβολή» θα επιστραφεί είτε στο σύνολο της είτε μερικώς, ανάλογα με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 500.000 ευρώ, είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και μη συμψηφιστέο. Βασική προϋπόθεση είναι η εταιρία να μην προχωρήσει σε απολύσεις.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο μέτρο να επαναληφθεί και το Μάιο.